RCTWITI

Doradztwo

1. Zarządzanie Przedsiębiorstwem

 • Wdrażanie systemów rachunku kosztów wytwarzania
 • Wdrażanie systemów rachunku kosztów jakości
 • Stosowanie narzędzi statystycznych w procesie doskonalenia jakości
 • Stosowanie metod projektowania dla jakości (FMEA - analiza przyczyn i skutków wad, QFD - rozwinięcie funkcji jakości)
 • Wdrażanie i doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z normą ISO 9001:2008, ISO 14002:2004, PN-EM ISO 19011
 • Prowadzenie audytów i przygotowania dokumentacji Systemu Zarządzania Jakością
 • Wdrażanie zasad podejścia procesowego, oceny satysfakcji klienta, oceny i klasyfikacji dostawców
 • Zarządzanie zmianą
 • Optymalizacja systemów zarządzania
 • Planowanie strategiczne

2. Finanse i Rachunkowość

 • Rachunkowość i księgowość w firmie
 • Finansowanie projektów inwestycyjnych
 • Instrumenty finansowe
 • Zabezpieczenie pozycji walutowych spółki
 • Ocena poziomu ryzyka finansowego
 • Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa
 • Strategie finansowe przedsiębiorstwa

3. Konsultacje Prawne

 • Prawo gospodarcze i handlowe m.in.:

  - weryfikacja umów, porozumień, ugód, listów intencyjnych, w tym także umów nienazwanych
  - weryfikacja projektów umów, statutów i aktów założycielskich spółek prawa handlowego
  - pomoc w zakresie windykacji należności w trybie przedsądowym
  - konsultacje w zakresie form organizacyjno-prawnych prowadzenia działalności gospodarczej

 • Ochrona własności intelektualnej, w tym:

  - konsultacje z zakresu prawa patentowego, prawa ochrony własności przemysłowej, prawa autorskiego i praw pokrewnych
  - doradztwo w sprawach ochrony oznaczeń identyfikujących przedsiębiorcę (firma, nazwa, godło, logo, skrót literowy lub inny charakterystyczny symbol) przed ich bezprawnym wykorzystywaniem przez osoby trzecie
  - weryfikacja pism pozaprocesowych w sprawach naruszeń praw wyłącznych Przedsiębiorcy, w tym osobistych i majątkowych praw autorskich oraz praw własności przemysłowej
  - wsparcie w zakresie prawnym w rejestracji znaków towarowych, wynalazków, wzorów użytkowych i przemysłowych

 • Prawo konsumenckie