RCTWITI

Wizyta partnerska w Kosowie

Wizyta partnerska w Kosowie

W dniach 19-23 lipca 2021r. delegacja z PWSZ w Nysie w składzie: dr inż. Piotr Chwastyk, mgr Katarzyna Wąsowicz, mgr Ewa Cegieła, mgr Artur Pieczarka oraz mgr Dagmara Bojda zrealizowali mobilność w ramach programu Erasmus+ KA107 do Kosowa.

Głównym celem wyjazdu było omówienie zasad ogólnej współpracy pomiędzy PWSZ w Nysie oraz University of Pristhina, omówienie zasad realizacji programu Erasmus+ na kolejne lata oraz procedur i dokumentów związanych z realizacją programu. W ramach pobytu w Pristhinie odbyło się przede wszystkim spotkanie ze studentami uczelni przygotowującymi się do wyjazdu na studia w semestrze zimowym 2021/22, jak również z Panią prof. Albuleną Blakaj – Prorektor ds. współpracy międzynarodowej oraz Panią Lumnije Bajrami kierownikiem tamtejszego BWM , z którymi  omówiono zasady działania biura w kontekście realizacji programu Erasmus+, ogólne zasady współpracy pomiędzy uczelniami oraz planów na kolejne lata. Ponadto, odbyło się spotkanie robocze z pracownikami tamtejszego BWM na temat procedur związanych z realizacją programu, wskazując zasady związane z uznawalnością efektów kształcenia oraz ważne elementy procesu rekrutacji, takie jak przejrzystość zasad i konieczność równości szans programu Erasmus+ dla wszystkich pracowników i studentów z wydziałów objętych umową bilateralną.

Podczas wizyty w University of Prishtina delegacja zapoznała się z ofertą i zapleczem dydaktycznym uczelni, w tym szczególnie z Wydziałem Inżynierii, gdzie odbyło się spotkanie z prof. Ilir Doci, który  zaprezentował infrastrukturę edukacyjną wydziału wraz ze wszystkimi laboratoriami.  Porównano także programy nauczania oraz możliwości wymiany studenckiej.

Niezwykle owocne okazało się spotkanie z Prokrektorem ds. rozwoju i jakości prof. Eltonem Bahtiri oraz  warsztatowe spotkanie z przedstawicielem Biura Karier Panem Shkumbinem Tafilajem. Podczas spotkania zostały przedstawione zasady działania biura w odniesieniu do organizacji praktyk studenckich, współpracy z przedsiębiorcami  oraz internacjonalizacji uczelni w połączeniu z rozwojem zawodowym studentów, co było szczególnie cenne dla pracowników nyskiego Biura Praktyk.

W ramach współpracy z Wydziałem Architektury odbyło się spotkanie z Panią dziekan dr Violetą Nushi oraz pracownikami Wydziału Architektury, na którym omówiono dalsze plany dotyczące możliwości zorganizowania wspólnych projektów, m.in. międzynarodowych warsztatów i innych przedsięwzięć z udziałem ekspertów obu uczelni.

Ponadto, korzystając z pobytu w Prisztinie delegacja spotkała się z przedstawicielami drugiej partnerskiej uczelni Kolegji Universum. Podczas spotkania w kampusie uczelni rozmawiano na temat współpracy, wymiany studenckiej oraz oferty skierowanej do studentów i pracowników PWSZ w Nysie.

Dzięki licznym spotkaniom z pracownikami i studentami z University of Prishtina, wymianie doświadczeń, możliwości bezpośredniej konsultacji pracy osób zajmujących się kształceniem studentów, promocją uczelni, jak i programem Erasmus+ wyjazd był cennym doświadczeniem oraz pomógł w wyznaczeniu wspólnych celów dalszej współpracy.

PWSZ w Nysie współpracuje z University of Pristhina w ramach programu Erasmus+ KA107 od 2015 roku. W ramach współpracy realizowane są mobilności zarówno studentów, jak i pracowników obu uczelni.

Informacje w mediach społecznościowych o pobycie delegacji w Kosowie:

https://www.facebook.com/1440715252865013/posts/2963681053901751/?d=n
Zyra Per Studime Jashte Vendit-Kolegji Universum – posty | Facebook

Galeria