Pielęgniarstwo

Wymagane dokumenty

  1. Regulamin pracy Komisji Bioetycznej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie
  2. Wniosek do Komisji Bioetycznej PWSZ w Nysie o wydanie opinii o projekcie badania naukowego/klinicznego (załącznik nr 1)
  3. Informacje o badaniu naukowym/klinicznym (załącznik nr 2)
  4. Oświadczenie o poinformowaniu (załącznik nr 3)
  5. Formularz poinformowania uczestnika badania i oświadczenia o wyrażeniu zgody na udział w badaniu naukowym/klinicznym (załącznik nr 4)
  6. Opinia Komisji Bioetycznej PWSZ w Nysie (załącznik nr 5)

Zainteresowanych składaniem wniosku, celem rozpatrzenia przez Komisję Bioetyczną, zobowiązuje się do wypełnienia obowiązujących dokumentów i złożenia w Sekretariacie Collegium Medicum ul. K.Ujejskiego 12, tel: 77 409 16 60