Pielęgniarstwo

Nowa jakość kształcenia praktycznego w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych

Nowa jakość kształcenia praktycznego w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych

O nasze zdrowie zadbają wykwalifikowani fachowcy.

Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Nysie stawia na praktykę i technologię najwyższej klasy.
Jak pisał Jan Kochanowski: „Szlachetne zdrowie, Nikt się nie dowie, Jako smakujesz, Aż się zepsujesz”. 

Niestety, każdemu z nas może przydarzyć się sytuacja, gdy nasz organizm będzie potrzebował fachowej pomocy. Dlatego tak ważne jest szkolenie kadry medycznej - ludzi, którym powierzymy nasze zdrowie.

Takich właśnie fachowców kształci Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Nysie.

Od lat jednym z najbardziej obleganych kierunków w naszej uczelni jest pielęgniarstwo na Wydziale Nauk Medycznych. Studenci tego kierunku zdobywają nowoczesną  wiedzę  medyczną i umiejętności praktyczne z zakresu pielęgniarstwa dzięki doskonałej kadrze naukowo-dydaktycznej, wybitnych ekspertów i specjalistów z wieloletnią praktyką zawodową. Studenci doskonalą swoje kwalifikacje w pracowniach symulacji, z wykorzystaniem innowacyjnych metod i technik kształcenia.

W ubiegłym roku na nyskiej uczelni zostało otwarte Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej. To bardzo nowoczesna jednostka służąca podniesieniu jakości kształcenia praktycznego opartego na symulacji, wyposażona w nowoczesny sprzęt medyczny i dydaktyczny, dzięki któremu studenci zdobywają praktyczne umiejętności.  Dzięki Centrum Symulacji Medycznej kształcenie pielęgniarek i pielęgniarzy jest realizowane na najwyższym, światowym poziomie.

Nauczanie przy pomocy technik symulacyjnych pozwala na doskonalenie u studenta umiejętności pielęgnacyjnych, diagnostycznych, terapeutycznych oraz ratunkowych w warunkach zbliżonych do rzeczywistości, jeszcze przed rozpoczęciem praktyk w warunkach oddziału szpitalnego.

Centrum jest wyposażone w zaawansowane technologie, najwyższej klasy aparaturę i fantomy. Studenci zdobywają wiedzę praktyczną zgodnie z najwyższymi standardami kształcenia, zgodnymi z aktualnymi wytycznymi i trendami dotyczącymi kształcenia na kierunkach medycznych. 

Ponadto symulacja służy rozwijaniu kreatywności, uczy krytycznego myślenia, decyzyjności, komunikacji oraz pracy w zespole.

Celem projektu w ramach którego utworzono Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej jest podniesienie skuteczności i jakości praktycznego nauczania studentów kierunku pielęgniarstwa.

Galeria