Pielęgniarstwo

Fachowa kadra i najlepszy sprzęt. Bardzo dobra ocena kierunku

Fachowa kadra i najlepszy sprzęt. Bardzo dobra ocena kierunku

Od lat jednym z najbardziej obleganych kierunków w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Nysie jest „Pielęgniarstwo” na Wydziale Nauk Medycznych. Jakość kształcenia i infrastruktury została po raz kolejny bardzo dobrze oceniona przez ekspertów. 

- Jesteśmy po ocenie programowej przeprowadzonej przez Krajową Radę Akredytacyjną Szkół Pielęgniarek i Położnych. Ta akredytacja jest niezbędna, aby otrzymać certyfikat Ministra Zdrowia do prowadzenia kierunku studiów: Pielęgniarstwa. Muszę przyznać, że podobnie jak wcześniejsze oceny programowe, prowadzone zarówno przez Krajową Radę Akredytacyjną Szkół Pielęgniarek i Położnych oraz Polską Komisję Akredytacyjną, przebiegła bardzo dobrze – mówi dr inż. Mariusz Kołosowski – Prorektor ds. studenckich i dydaktyki.

- Jesteśmy bardzo dobrze oceniani zarówno ze względu na kadrę, która prowadzi zajęcia, sam program studiów, a także infrastrukturę, oczywiście na czele z naszym Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej – dodaje Mariusz Kołosowski.

Przypomnijmy, że Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej to bardzo nowoczesna jednostka, wyposażona w nowoczesny sprzęt medyczny i dydaktyczny, dzięki któremu studenci zdobywają praktyczne umiejętności.  

Dzięki Centrum Symulacji Medycznej kształcenie pielęgniarek i pielęgniarzy jest realizowane na najwyższym, światowym poziomie.

Galeria