Dietetyka

Współczesne problemy nauk o zdrowiu

Współczesne problemy nauk o zdrowiu

02 września 2022r. odbyła się V Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa „Żywność, Żywienie i Zdrowie” zorganizowana przez Polskie Towarzystwo Dietetyki. Wśród prelegentów prof.dr hab. n.med.i n.o zdr. Elżbieta Grochowska-Niedworok, która przedstawiła referat nt.: „Współczesne problemy nauk o zdrowiu”.

Dietetycy stanowią integralną składową systemu opieki zdrowotnej. Pełniąc swoje funkcje zawodowe na różnych jego szczeblach są zaangażowani w pozyskiwanie najnowszych doniesień z dziedziny nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Wiodącym zagadnieniem jest więc wiedza z zakresu żywienia i odżywienia w kontekście krajowym i światowym. Opracowaniem przedstawiającym problemy jest coroczny bilans Global Nutrition Report stanowiący bilans istniejących problemów nauk dotyczących żywienia, odżywienia, które wpisują się bezpośrednio w problemy nauk o zdrowiu. Autorzy Raportu z 2021 roku zwracają uwagę na niepokojące tendencje występujące we wszystkich regionach świata: „pomimo pewnych postępów, diety nie stają się zdrowsze i stawiają coraz większe wymagania dla środowiska; równocześnie utrzymują się niedopuszczalne poziomy niedożywienia”.

Galeria