Dietetyka

Sprawozdanie

Sprawozdanie

W dniach 5.02.24-9.02.24 Pani dr inż. Marzena Zołoteńka-Synowiec prof. ucz. oraz mgr Katarzyna Drabczyk gościły na Uniwersytecie Tomasa Bati w Zlinie w ramach programu Erasmus +.

W trakcie pobytu odbyły szereg spotkań zarówno z władzami, jak i wykładowcami Wydziału Nauk o Zdrowiu. Spotkanie z dyrektorką wydziału mgr Věra Vránová , dr koncentrowało się na współpracy między uczelniami. Rozmowy dotyczyły m. in. Organizowanych konferencji, zarówno przez jedno, jak i drugą uczelnię.

Podczas spotkania z wykładowcami porównywano sytuację zawodową pielęgniarki w obu krajach. Nasze wykładowczynie przeprowadziły zajęcia dotyczące znaczenia diety dla pacjenta oraz z zakresu postępowania w sytuacjach zagrożenia życia (CPR).
 

Galeria