Dietetyka

PANS w Nysie współpracuje ze szkołami średnimi

PANS w Nysie współpracuje ze szkołami średnimi

Nasza Uczelnia mocno współpracuje z otoczeniem społeczno-gospodarczym w naszym regionie, m.in. ze szkołami średnimi. Uczniowie mają możliwość przekonania się na własne oczy jak wygląda studiowanie w PANS w Nysie.

- Obecnie realizujemy program „Era Nauki w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Nysie”. Program jest finansowany z Ministerstwa Edukacji i Nauki. W ramach tego programu młodzież uczestniczy w zajęciach realizowanych na naszej Uczelni, w oparciu o bazę dydaktyczną, a także kompetencje naukowe i dydaktyczne naszych pracowników. Elementem tego programu są także wizyty naszych wykładowców w szkołach średnich i prowadzenie zajęć tematycznych, które zachęcają młodzież do pogłębiania wiedzy, umożliwiają lepsze przygotowanie się do matury, a także studiowanie na kierunkach praktycznych – mówi dr Tomasz Drewniak, prof. ucz. - Prorektor ds. nauki i kształcenia ustawicznego.

Uczniowie szkół średnich mogą zapoznać się z szeroką ofertą edukacyjną Uczelni, a także poczuć się jak studenci. Uczestniczą w wykładach i zajęciach praktycznych, gdzie mogą poznać sprzęt dedykowany dla konkretnego kierunku studiów.  PANS mocno stawia właśnie na zajęcia praktyczne, co bardzo cenią pracodawcy. 

W PANS w Nysie kształcą się młodzi ludzie praktycznie z każdego zakątka Polski. Niejednokrotnie wybierają studia w Nysie na podstawie opinii absolwentów naszej Uczelni, którzy po ukończeniu studiów, nie mają problemu ze znalezieniem pracy. 

Opiekę merytoryczną nad wizytami studyjnymi uczniów szkół średnich i programem „Era Nauki w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Nysie” sprawuje dr inż. Marzena Zołoteńka-Synowiec, prof. ucz. - wykładowca PANS w Nysie.

Galeria