Psychofizyczne kształtowanie człowieka

Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej kierunek - psychofizyczne kształtowanie człowieka

COLLEGIUM MEDICUM
Budynek D
ul. Ujejskiego 12
48-303 Nysa


Sekretariat Wydziału
mgr Marzena Wroniewicz-Zbilska
pokój D12
telefon 774091650
e-mail seknoz@pans.nysa.pl

Dziekanat nr 2
Psychofizyczne kształtowanie człowieka

mgr Marzena Wroniewicz-Zbilska  
pokój D12     
telefon 774091650
e-mail dziekanat.psfi@pans.nysa.pl

Dziekan:
dr n. o zdr. Roman Palacz
pokój D106
telefon 774091663
e-mail roman.palacz@pans.nysa.pl

Prodziekan – kierunek psychofizyczne kształtowanie człowieka
dr n. o zdr. Ewa Szura
pokój D106 
telefon 774091663 
e-mail ewa.szura@pans.nysa.pl