Psychofizyczne kształtowanie człowieka

Kwalifikacje absolwenta

Celem studiów jest przygotowanie profesjonalnych trenerów osobistych posiadających wiedzę i umiejętności niezbędne do podjęcia pracy zarówno z klientem indywidualnym lub/oraz małymi grupami osób w różnym wieku i o różnym poziomie sprawności fizycznej/motorycznej w zróżnicowanych warunkach lokalowych lub terenowych. Profesjonalnie przygotowani absolwenci będą mogli pracować w charakterze trenera osobistego w klubach sportowych, ośrodkach rekreacyjnych, klubach fitness, na obozach sportowych i rehabilitacyjnych oraz podjąć studia drugiego stopnia.