Psychofizyczne kształtowanie człowieka

Antropomotus

Studenckie Koło Naukowe Antropomotus

 

Informacje dotyczące koła:

Nazwa koła pochodzi od słowa Antropomotoryka.
Antropomotoryka (nauka o ruchach człowieka). Człon antropo w założeniach znaczy ludzki od greckiego antropos, natomiast dla członu motoryka znajdujemy kilka źródeł łacińskich np., od motio ruch, motus ruch, trzęsienie ziemi, ale także motor ten, kto porusza i od morere ruszać się oraz moreo poruszać.

Antropomotoryka - jest to całokształt czynności ruchowych, sfery ruchowej aktywności, a więc wszystko to co dotyczy poruszania się w przestrzeni na wskutek zmian położenia całego ciała lub jego części względem siebie .

Nasze koło naukowe zajmuję się więc wszelkiego rodzaju aktywnością fizyczną związaną głównie z nieustanym udoskonalaniem ciała, naszej siły czy też wytrzymałości. Przede wszystkim chodzi tutaj o takie dziedziny jak: kalistenika, gimnastyka, ćwiczenia siłowe, wytrzymałościowe , itp.

Historia koła:

SKN Antropomotus powstało dnia: 17.05.2017 r. Siedziba kola znajduje się przy ulicy: Głuchołaskiej 12 ,w budynek X. Zainspirowani i gotowi zgłębiać wiedzę studenci PKC razem opiekunem postanowili poszerzać zainteresowania z zakresu różnych form doskonalenia siły i wytrzymałości ciała ludzkiego.

Władze i członkowie koła:

Poniżej wszyscy członkowie koła podzieleni ze względu na swoją funkcję:

Opiekun koła: 
Skarbnik: 
Przewodniczący: 
Zastępca: 
Sekretarz: 
Skarbnik: 
Inni członkowie:

 

Cele koła:

Rozwijanie zainteresowań związanych z różnymi formami aktywności fizycznej. Doskonalenie siły, wytrzymałości, szybkości oraz nauka i doskonalenie umiejętności w danych dziedzinach sportu o charakterze autotelicznym i heterotelicznym takich jak np. kalistenika, kulturystyka, Crossfit, atletyka i inne…
Spotkania dyskusyjne, publikacje w wydawnictwach naukowych, dydaktycznych i dydaktyczno- naukowych. Analiza problemów naukowych.
Wyjazdy studyjne i promowanie sportu oraz aktywności ruchowej.

 

Wydarzenia:

Targi sportowe FIWE w Warszawie

Członkowie naszego koła byli na wyjeździe studyjnym na targach FIWE w Warszawie. Na miejscu promowali kierunek Psychofizyczne Kształtowanie Człowieka z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie. Brali czynny udział w wielu konkurencjach sportowych z licznymi sukcesami. Nasza studentka i członkini SKN Antropomotus Katarzyna Duszak-Kopeć wzięła udział w prestiżowych ogólnopolskich zawodach Street Workout w kategorii freestyle zajmując 4 miejsce.

Pokazy artystyczne:

Członkowie naszego koła biorą czynny udział w promocji uczelni, poprzez pokazy Street Workout’u czyli pokrewnej kategorii gimnastyki i akrobatyki.

Kursy i szkolenia:

Dodatkowo członkowie koła, doskonalą wiedzę i umiejętności z zakresu aktywności fizycznej dzięki wyjazdom studyjnym na rożne szkolenia i kursy. Przykładem takiego wyjazdu może być szkolenie przeprowadzone przez Riznyk Street Workout School w Krakowie na temat Siłowa kalistenika w treningu funkcjonalnym.

Zaangażowanie:

Członkowie koła również angażują się w różne sportowe akcje takie jak np.: Fit maraton.