Psychofizyczne kształtowanie człowieka

Przedmioty

PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO
Ergonomia i pierwsza pomoc
Etykieta w życiu publicznym
Etyka
Język obcy (do wyboru: angielski, niemiecki)
Technologie informacyjne
PRZEDMIOTY PODSTAWOWE
Podstawy przedsiębiorczości i zasady prowadzenia działalności gospodarczej
Organizacja i marketing sportu i rekreacji
Elementy prawa i ochrona własności intelektualnej
Elementy anatomii człowieka
Fizjologia
Biochemia
Fizjologia wysiłku fizycznego
Biochemia żywności
Psychologia ogólna
Antropomotoryka
PRZEDMIOTY KIERUNKOWE
Psychologia społeczna
Psychologia stresu i jakości życia
Psychologia aktywności fizycznej
Gerontopsychologia
Psychologia zaburzeń odżywiania i otyłości
Technologia żywienia i towaroznawstwo
Żywienie człowieka
Podstawy żywienia różnych grup ludności
Teoria i metodyka aktywności fizycznej
Odnowa biologiczna
Fitness
Trening wytrzymałościowy i siłowy
Trening funkcjonalny
PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE
TRENER OSOBISTY REKREACJA PSYCHORUCHOWA
Trening kobiet i seniorów Organizacja wypoczynku i rekreacji grupowej
Indywidualne programy treningowe Gry zespołowe
Prakseologia treningu Terenowe formy aktywności ruchowej
Fit –atletyka Techniki relaksacyjne z elementami jogi
Indywidualne techniki wspierające rozwój psychofizyczny człowieka Grupowe techniki wspierające rozwój psychofizyczny człowieka
Żywienie a zdolność do wysiłku Żywienie jako wspomaganie rekreacji
Suplementacja w sporcie Profilaktyka nadwagi i otyłości
Seminarium dyplomowe Seminarium dyplomowe