Psychofizyczne kształtowanie człowieka

Trzymaj formę

 

Studenckie Koło Naukowe Trzymaj Formę

 

Historia:

Koło zostało utworzone w 2013 roku na prośbę studentów dietetyki i kosmetologii. W 2015 roku w wyniku konkursu, ogłoszonego przez mgr Andrzeja Jaworskiego, wykładowcę na kierunku Architektura powstało logo koła. Od założenia SKN Trzymaj Formę do sierpnia 2016 roku koło działało przy Instytucie Kosmetologii. W wyników zcalenia trzech kierunków: dietetyki, kosmetologii i nowego-psychofizycznego kształtowania człowieka we wrześniu 2016 roku powstał Instytut Nauk o Zdrowiu, do którego przynależy koło Trzymaj Formę, obok koła Naukowego EZIS, Set Point Diet, Antropomotus i Satya. Cieszy fakt, że studenci wymienionych SKN jak również innych działających na Uczelni wspierają się w działaniach, wymieniają doświadczeniami i wspólnie podejmują różne wyzwania nawiązując przy okazji nowe znajomości.

Samarząd:

Opiekun: mgr Ewa Szura

Komitet Koła na rok akademicki 2017/2018:

 • Przewodnicząca: Marlena Budźko, studentka 2 roku na kierunku psychofizyczne kształtowanie człowieka
 • Z-ca Przewodniczącej:
 • Sekretarz/Skarbnik: Adrianna Witalewska, studentka 3 roku na kierunku dietetyka
 • Członkowie koła:
  1. Adam Daria
  2. Dziergas Sonia
  3. Hajduk Patryk
  4. Jakubiec Justyna
  5. Korab Dawid
  6. Mykita Gabriela
  7. Pierz Kamila
  8. Polaczek Małgorzata
  9. Zator Aleksandra
  10. Zimoch Dawid
  11. Zimowska Martyna

Cel:

SKN Trzymaj Formę powstało w celu zgłębiania wiedzy dotyczącej wysiłku fizycznego, psychofizycznego kształtowania człowieka, propagowania zdrowego stylu życia wśród studentów oraz ludzi spoza społeczności akademickiej.

Galeria: