Psychofizyczne kształtowanie człowieka

Trzymaj formę

Historia:

Koło zostało utworzone w 2013 roku z inicjatywy studentów dietetyki i kosmetologii. W 2015 roku w wyniku konkursu, ogłoszonego przez mgr Andrzeja Jaworskiego, wykładowcę na kierunku Architektura powstało logo koła. 

Od założenia SKN Trzymaj Formę do sierpnia 2016 roku koło działało przy Instytucie Kosmetologii. W wyników połączenia trzech kierunków: dietetyki, kosmetologii i nowego- PSYCHOFIZYCZNEGO KSZTAŁTOWANIA CZŁOWIEKA we wrześniu 2016 roku powstał Instytut Nauk o Zdrowiu, do którego przynależy koło Trzymaj Formę, obok koła Naukowego EZIS, Set Point Diet, Antropomotus i Satya. Po kilku latach Uczelnia przeszła małą zmianę i Instytut Nauk o Zdrowiu stał się Wydziałem Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej. 

Cieszy fakt, że studenci wymienionych SKN jak również innych działających na Uczelni wspierają się w działaniach, wymieniają doświadczeniami i wspólnie podejmują różne wyzwania nawiązując przy okazji nowe znajomości.

Samorząd:

Opiekun: dr Ewa Szura

Komitet Koła na rok akademicki 2023/2024:

  • Przewodnicząca: Magdalena Maroszek studentka 3 roku na kierunku psychofizyczne kształtowanie człowieka
  • Z-ca Przewodniczącej: Dominika Rychlik: studentka 1 roku na kierunku psychofizyczne kształtowanie człowieka
  • Sekretarz/Skarbnik: Ewa Szura
  • Członkowie koła: 

1.    Magdalena Maroszek
2.    Dominika Rychlik
3.    Wiktor Orzeszko
4.    Natalia Bentka
5.    Katarzyna Michalska
6.    Luiza Kordek

Cel:

SKN Trzymaj Formę powstało w celu zgłębiania wiedzy dotyczącej wysiłku fizycznego, psychofizycznego kształtowania człowieka, propagowania zdrowego stylu życia wśród studentów oraz osób spoza społeczności akademickiej.

PRELIMINARZ PRZEDSIĘWZIĘĆ I KOSZTÓW KÓŁ NAUKOWYCH W ROKU 2024