Psychofizyczne kształtowanie człowieka

Cennik

 

 1. Wyznaczanie VO2max metodą gazometryczną (maksymalny pułap tlenowy (VO2max) oraz pomiar wartości MET (ekwiwalent metaboliczny) 150 zł
 2. Wyznaczanie stref wysiłkowych oraz progu  przemian beztlenowych na bieżni lub ergometrze (klasyfikacja pojemności ćwiczeniowej i progu anaerobowego) 150 zł
 3. Wyznaczanie stref wysiłkowych oraz progu przemian beztlenowych na bieżni lub ergometrze z opisową interpretacją wyników 350zł
 4. Pełna spirometria (FVC, SVC, MVV itd.) 150 zł
 5. Ocena żywienia i VO2 spoczynkowe dla równania Ficka 150 zł
 6. Pomiary mocy na platformie dynamometrycznej - wyznaczanie zakresów mocy (Testy :DJ ,SJ ,SLJ ,Bosco itd.) 4 testy 150zł
 7. Badanie siły oraz mocy oparte o VBT dla wybranych - profilowanie obciążenia - wysiłku (ang. Exertion-Load Profiling) 150 zł
  • Profilowanie obciążenia-prędkości (ang. Load-Velocity Profiling) 150 zł
  • Szacowanie 1 RM (1 RM Prediction) 150 zł
  • Indywidualna interpretacja wyników badań wraz z konsultacją 350 zł

Projektowanie i periodyzacja planów treningowych opartych o badania oraz indywidualne możliwości zawodników - periodyzacja liniowa dla zawodników początkujących Siła - Moc - Prędkość siła - Siła prędkość - periodyzacja blokowa dla zawodników zaawansowanych. Oprócz tego kształtowanie systemów energetycznych niezbędnych dla dyscypliny. 

8. Ocena funkcjonalna zawodników - ocena stabilności oraz mobilności poszczególnych stawów a także kontroli motorycznej

- Testy Functional Movement Screen 85zł

- Testy Y Balance  85 zł

Indywidualna interpretacja testów wraz z projektowanie rozgrzewki na bazie oceny funkcjonalnej dla każdego z zawodników (indywidualnie dobrana i dopasowana do potrzeb każdego zawodnika ) 150zł