Psychofizyczne kształtowanie człowieka

Wyniki badań nad uwarunkowaniami otyłości

Wyniki badań nad uwarunkowaniami otyłości

Głównym celem przeprowadzonego badania było wykazanie związku pomiędzy dojrzewaniem biologicznym a otyłością. Badaniami objęto 1328 nastolatków z Turcji (792 chłopców i 536 dziewcząt) w wieku 12.00± 0 .94-12.21± 0 .99 lat.

Wyniki badań wykazały, że chłopcy dojrzewają 3,077-krotnie później niż dziewczęta.

Otyłość była czynnikiem zwiększającym wpływ na wczesne dojrzewanie. Ustalono, że bycie otyłym, nadwaga i zdrowa masa ciała zwiększały ryzyko wczesnego dojrzewania odpowiednio 9,80, 6,99 i 1,81-krotnie.

Reasumując płeć i otyłość są niezależnymi predyktorami dojrzałości, a ryzyko wczesnego dojrzewania jest zwiększone, zwłaszcza w przypadku otyłości u dziewcząt.

Artykuł naukowy, którego współautorem jest Prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej dr Ewa Szura, ukazał się 12 lutego br. w Frontiers in Nutrition. IF: 6,590

Is early or late biological maturation trigger obesity? A machine learning modeling research in Turkey boys and girls