Psychofizyczne kształtowanie człowieka

Psychofizyczne kształtowanie człowieka ciekawym kierunkiem studiów w PANS

Psychofizyczne kształtowanie człowieka ciekawym kierunkiem studiów w PANS

W ramach studiów na kierunku psychofizyczne kształtowanie człowieka Nyska Akademia oferuje dwie specjalności: trener osobisty oraz trener przygotowania motorycznego

Studenci kierunku psychofizyczne kształtowanie człowieka to przyszli licencjonowani trenerzy!! Gwarantujemy studiowanie pod opieką profesjonalnych wykładowców. Zapraszamy!