Psychofizyczne kształtowanie człowieka

Nasi wykładowcy z wizytą w Academy Military w Portugalii

Nasi wykładowcy z wizytą w Academy Military w Portugalii

Wykładowczynie nyskiej Akademii: dr hab. Alicja Głębocka prof. ucz. oraz dr Ewa Szura przebywały z wizytą w Akademii Militarnej w Lizbonie, podczas której poprowadziły wykłady oraz warsztaty dla studentów w ramach modułów międzynarodowych dotyczących tematyki przywództwa.

Realizowany w Portugalii moduł jest elementem Akademii Liderów i dotyczył obszaru Motivation and influance. Moduł obejmował wykłady z tematyki przywództwa oraz psychologii w tym psychologii stresu i jakości życia. Część praktyczna miała na celu rozwijanie kompetencji przywódczych w tym zdolności do motywowania zespołu w warunkach trudnych. Prowadzono obserwacje prac w podzespołach i dokonywano jej analizy po każdym wykonanym zadaniu (misji). 

Panie odbyły również spotkania i rozmowy m.in. z Dziekanem Akademii i koordynatorką Biura Współpracy Międzynarodowej w Lizbonie.
 

Galeria