Psychofizyczne kształtowanie człowieka

MOTOR SKILLS IN PHYSICAL ACTIVITY

MOTOR SKILLS IN PHYSICAL ACTIVITY

KONFERENCJA NAUKOWO DYDAKTYCZNA PAŃSTWOWEJ AKADEMII NAUK STOSOWANYCH W NYSIE

Pierwsza naukowo-dydaktyczna konferencja Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Nysie poświęcona przede wszystkim motoryczności w aktywności fizycznej. Zagadnienia teoretyczne oraz praktyczne w formie warsztatów mają na celu przybliżenie uczestnikom współczesnej myśli badań w obszarze szeroko pojętej motoryczności człowieka. Konferencja skierowana jest do nauczycieli wychowania fizycznego, trenerów i instruktorów różnych dyscyplin sportowych oraz ludzi związanych z rekreacją ruchową.

03-04 CZERWCA 2023

Hala AZS PANS NYSA Głuchołaska 12, 48-303 Nysa

Więcej: www.konferencjapans.pl

Wydarzenie na Facebooku

Galeria