Filologia germańska

Współpraca międzynarodowa

Nieodłącznym elementem studiów filologicznych są wyjazdy zagraniczne: kursy językowe, praktyki zagraniczne oraz semestralne pobyty studyjne na uczelniach partnerskich. Bogata oferta takich wyjazdów powoduje, że w PANS w Nysie każdy student specjalności filologia germańska ma możliwość doskonalenia umiejętności językowych i zdobywania wiedzy za granicą. Poniżej przedstawiamy wybrane elementy oferty, z której korzystają nasi studenci:

 

 • Semestralne pobyty w uczelniach partnerskich finansowane z programu Erasmus. Filologia germańska w Nysie współpracuje z następującymi uczelniami partnerskimi w Europie:

  - Austria - Pädagogische Hochschule Kärnten - Viktor Frankl Hochschule
  - Czechy - Silesian University in Opava
  - Niemcy
     1. Heinrich Heine University Dusseldorf,
     2. Otto-Friedrich- Universität Bamberg
     3. Universität Kassel
     4. Universität Halle
  - Ukraina - Ivan Franko National University Lviv
  - Rumunia
     1. University of Bucharest
     2. University of Alba
  - Słowacja - The Catholic University in Ruzomberok
  - Kosowo - University of Pristhina (KA107)
 • Praktyki studenckie w wybranych przez siebie szkołach, zakładach pracy i instytucjach zagranicznych finansowane z programu Erasmus
 • Asystentury Comeniusa obejmujące praktyki nauczycielskie polegające na prowadzeniu zajęć z języka niemieckiego w różnych krajach Unii Europejskiej finansowane z programu Comenius
 • Praktyki w archiwum miasta partnerskiego Hildesheim finansowane przez Nyski Związek Kulturalny Hildesheim
 • Stypendia DAAD (Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej) na miesięczne kursy językowe na uniwersytetach niemieckich
 • Kurs językowy na Uniwersytecie Mainz finansowany przez starostwo partnerskie Mainz-Bingen

Absolwenci studiów specjalności filologia germańska w PANS w Nysie mają prawo kontynuować naukę na studiach magisterskich zarówno uczelni polskich, jak i zagranicznych. Coraz więcej świeżo upieczonych licencjatów podejmuje studia magisterskie na uczelniach niemieckich (m.in. Halle, Jena). Pracownicy Instytutu Neofilologii pomagają w wyborze uczelni, a także doradzają w sprawach związanych ze staraniem się o stypendia oraz pomagają w nawiązaniu kontaktów, jeśli absolwenci planują studia na uczelniach partnerskich np. niezwykle atrakcyjne studia magisterskie przeznaczone dla przyszłych nauczycieli języka niemieckiego prowadzone są w partnerskim Uniwersytecie Kassel specjalnie z myślą o studentach zagranicznych.

Aktualne relacje z praktyk i studiów zagranicą w zakładce WYDARZENIA

Konsorcjum "Mehrsprachigkeitals als Chance"

Międzynarodowe Konsorcjum "Meehrsprachigkeitals Chance" to stowarzyszenie zrzeszające kilka europejskich uczelni wyższych zajmujących się badaniami nad nauczaniem języków i wielojęzycznością. Celem konsorcjum jest wypróbowywanie i promowanie koncepcji i modeli wielojęzyczności. Wymianie dydaktycznej i naukowej w tym zakresie tematycznym służy cykl konferencji "Wielojezyczność jako szansa". Od 2009 roku Instytut Neofilologii PANS w Nysie jest członkiem tej organizacji organizując sesje naukowe i wydając publikacje poświęcone tematyce wielojęzyczności.
Więcej informacji: http://www.mehrsprachigkeit-als-chance.eu/index.php/de/

Instytucje zrzeszone:

Belgia

AutonomeHochschule in der DeutschsprachigenGemeinschft AHS Eupen

Niemcy

Forum Lesen Kassel/Universität Kassel
InstitutfürGermanistik, Universität Kassel
Volkshochschule Region Kassel
TechnischeUniversität Darmstadt

Finlandia

Universität Oulu

Polska

StaatlicheHochschule Nysa/Neisse (PANS w Nysie)
StaaticheHochschule Konin (PANS Konin)

Austria

Viktor FranklHochschule Klagenfurt

Szwajcaria

PädagogischeHochschule Schaffhausen

KONFERENCJE:

 • 2009 " I. Warsztaty i sesja naukowa "Mehrsprachigkeitals Chance" na Uniwersytecie w Kassel
 • 2010 " II. Międzynarodowa Konferencja "Deutsch " LandschafteneinerSprache /Niemiecki " krajobrazy języka" w PANS w Nysie
 • 2011 - III. Międzynarodowa Konferencja "Mehrsprachigkeitals Chance" " w Autonomicznej Szkole Wyższej Wspólnoty Niemieckiej w Eupen/ Belgia
 • 2012 - IV. Międzynarodowa Konferencja "Mehrsprachigkeitals Chance" na Universytecie Luksemburskim wWalferdange
 • 2013 " V. Międzynarodowa Konferencja "Mehrsprachigkeitals Chance" w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Heidelbergu
 • 2015 " VI. Międzynarodowa Konferencja "Multilingualism as a Chance / Mehrsprachigkeitals Chance" w PANS w Nysie
 • 2017 " VII. Międzynarodowa Konferencja "Mehrsprachigkeitals Chance" na Uniwersytecie Kassel i VHS Kassel

Max-Herrmann-Neisse Institut Dűsseldorf

Od 2011 roku filologia germańska PANS w Nysie współpracuje z Instytutem im. Maksa Herrmanna-Neissego, będącego agendą uniwersytetu w Dusseldorfie. Obie instytucję łączy nie tylko wspólny patron, ale również czynna współpraca i wspólne przedsięwzięcia. W ramach kooperacji studenci z Dusseldorfu gościli w Nysie, uczestnicząc w zorganizowanym przez nyskich studentów spacerze literackim po Nysie i Wrocławiu, a nyscy studenci wzięli udział w konferencji studenckiej na temat twórczości Maksa Herrmanna-Neissego w Dűsseldorfie, gdzie przedstawili również przygotowany pod opieką dr Aliny Dittmann spektakl teatralny w oparciu o twórczość Herrmanna. Obie uczelnie współpracują również na polu naukowym, m.in. w ramach konferencji. Od kilku lat przygotowywana jest wspólna edycja tekstów publicystycznych Maksa Herrmanna-Neissego pod redakcją dr Beaty Giblak i partnerów redakcyjnych z Dűsseldorfu, wspierana przez niemieckie ministerstwo kultury.

Więcej na temat aktualnej działalności instytutu tutaj: http://www.germanistik.hhu.de/angegliederte-bereiche/max-herrmann-neisse-institut.html