Filologia germańska

Rekrutacja 2024

Dlaczego warto studiować filologię?


Вступ до Вищого Професійного Державного Університету в м. Ниса Покрокова інструкція


Studia filologii obcej wiążą się z koniecznością intensywnej codziennej pracy nad językiem. Kandydaci powinni zdawać sobie sprawę, ze sukces w zakresie studiów w języku obcym możliwy jest w przypadku każdego studenta, ale wyłącznie wtedy, jeśli poświeci on trzy lata zaplanowane na realizację studiów licencjackich w PANS w Nysie w znacznej mierze na zgłębianie wszelkich niuansów wybranego przez siebie języka i kultury, intensywny trening sprawności językowych na uczelni uzupełni korzystając z oferty dodatkowej i weźmie udział w rocznych lub semestralnych studiach na wybranej zagranicznej uczelni partnerskiej lub w krótszych pobytach na praktykach zagranicznych. Jednym słowem: studiowanie kierunku filologia powinno stać się główną i priorytetową aktywnością studenta.

Zespól wysoko wykwalifikowanych wykładowców umiejętnie pokieruje Państwa karierą akademicka i wspomoże start zawodowy, jednak nieodzowna jest pełna poświecenia własna praca nad sobą, tak aby nasza współpraca była dla Państwa najlepszą inwestycją.

SPECJALIZACJA NAUCZYCIELSKA - JĘZYK NIEMIECKI

Nauczyciel języka niemieckiego z dodatkowym modułem: nauczyciel języka mniejszości narodowej

SPECJALIZACJA TŁUMACZENIOWA

Tłumaczenia w biznesie.
Język niemiecki

Absolwent posiada wykształcenie w zakresie filologii germańskiej i może kontynuować edukację za studiach magisterskich w kraju i zagranicą. Zdobędzie również przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela języka niemieckiego i języka mniejszości narodowej oraz kompetencje w zakresie współpracy transgranicznej i szerokiego zastosowania mediów i infrastruktury informatycznej.

Wybrane przedmioty specjalizacyjne:

 • Wiedza o krajach niemieckiego obszaru językowego
 • Psychologia
 • Pedagogika
 • Przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne do nauczania na etapie przedszkolnym i szkolnym
 • Podstawy dydaktyki
 • Dydaktyka i metodyka naucz. jęz. niemieckiego
 • Dydaktyka i metodyka naucz. jęz. niemieckiego
 • Historia kultury i literatury niemieckiej

 

Studia realizowane są we współpracy z uczelniami partnerskimi: Uniwersytet Klagenfurt (Austria), Uniwersytety Kassel, Bamberg, Halle (Niemcy), Uniwersytet Opava (Czechy), Autonome Hochschule Eupen (Belgia) oraz instytucjami: Goethe-Institut, Polsko-Niemiecka Wymiana Młodzieży, Niemieckie Towarzystwo Oświatowe.

Integralną częścią studiów w Nysie jest moduł dający uprawnienia do nauczania w szkołach, gdzie język niemiecki jest nauczany jako język ojczysty (mniejszości). Większość takich szkół zlokalizowana jest na terenie województw opolskiego (266), śląskiego (116) oraz warmińsko-mazurskiego, placówki takie istnieją również w województwach: dolnośląskim, pomorskim oraz zachodniopomorskim. Co istotne, studenci tej specjalizacji mogą kształcić się dalej również w Niemczech i Austrii na coraz liczniej powstających adekwatnych specjalnościach: Deutsch als Fremdsprache i Deutsch als Zweitsprache.

Ta specjalizacja umożliwia zdobycie uprawnień do nauczania języka niemieckiego. Program studiów odpowiada ministerialnym standardom kształcenia na studiach filologicznych oraz standardom kształcenia nauczycieli, a to oznacza, że absolwent prócz dyplomu licencjata (w języku polskim i angielskim), uzyskuje również specjalny dyplom potwierdzający kwalifikacje do pracy w zawodzie nauczyciela.

Absolwent posiada wykształcenie w zakresie filologii germańskiej i może kontynuować edukację za studiach magisterskich w kraju i zagranicą. Zdobędzie również przygotowanie do wykonywania zawodu tłumacza w sektorze biznesu oraz kompetencje w zakresie technologii informatycznych wspierających pracę tłumacza.

Wybrane przedmioty:

 • Teksty specjalistyczne
 • Warsztat tłumacza przysięgłego
 • Translatoryka praktyczna - przekład pisemny
 • Komunikacja służbowa i handlowa
 • Wiedza o regionie
 • Praktyczny niemiecki w biznesie
 • Tłumaczenie z użyciem narzędzi CAT
 • Podstawowe zagadnienia ekonomiczne

 

Studia realizowane są we współpracy z uczelniami partnerskimi: Uniwersytet Düsseldorf (Niemcy), Wyższa Szkoła Zawodowa Bingen (Niemcy), Uniwersytet Opava (Czechy), Uniwersytet Kassel (Niemcy) in inne oraz instytucjami otoczenia biznesu i produkcji w Polsce i w Niemczech.

Po ukończeniu studiów absolwent będzie posługiwać się językiem niemieckim na poziomie co najmniej C1, posiadając dodatkowo kompetencję w zakresie języka specjalistycznego niemieckiego z branż takich jak:

 • zarządzanie przedsiębiorstwem i project management;
 • księgowość i finanse;
 • technonolgie informacyjne;
 • wsparcie (techniczne) klienta;
 • obsługa biura.

 

Absolwent posiada umiejętności w zakresie technik tłumaczeniowych, korzystania z technologii CAT wspomagających tłumaczenia i edycję tekstu, ukończy praktyki w przedsiębiorstwach z otoczenia biznesu i technical support w kraju i zagranicą. Dodatkowo w trakcie studiów uzyska certyfikat Instytutu-Goethego ?Deutsch im Beruf?.


 

DLA WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH STUDENTÓW OBU SPECJALIZACJI ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ STUDIOWANIA W TRYBIE:

1 rok studiów

STUDIA W PANS w NYSIE

PRAKTYKI 2-u miesięczne w wybranym kraju

2 rok studiów

STUDIA W WYBRANEJ UCZELNI PARTNERSKIEJ

 

3 rok studiów

STUDIA W PANS W NYSIE