Filologia germańska

Perspektywy zatrudnienia

Absolwenci filologii germańskiej znajdują zatrudnienie w:

 • Przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych działających na rynku międzynarodowym i globalnym – mających swe siedziby w naszym regionie
 • Zakładach usług nowoczesnych na nowych poszukiwanych stanowiskach: language lead, text writer, tłumacz zajmujący się lokalizacją software
 • szkołach państwowych i prywatnych, przedszkolach, instytucjach prowadzących kursy językowe; szkołach językowych działających online
 • placówkach kulturalno-oświatowych i społecznych;
 • w jednostkach administracji lokalnej, państwowej i UE;
 • sektorze usług wymagających zaawansowanej znajomości języków i kultur, m. in. w biurach Euroregionów, młodzieżowych organizacji polsko-niemieckich, polsko-niemieckich instytucjach kultury.
 • biurach tłumaczeń
 • branży turystycznej;
 • wydawnictwach;
 • mediach niemieckojęzycznych w Polsce i za granicą;
 • agencjach pośrednictwa pracy

lub prowadzą własną działalność gospodarczą w kraju i za granicą: biura tłumaczeń, agencje pośrednictwa pracy itp.

Absolwenci studiów specjalności filologia germańska w PANS w Nysie mają prawo kontynuować naukę na studiach magisterskich zarówno uczelni polskich, jak i zagranicznych. Studia kończą się napisaniem i obroną pracy dyplomowej a absolwenci otrzymują tytuł licencjata.

Pracownicy Instytutu Neofilologii PANS w Nysie pomagają w wyborze uczelni, a także doradzają w sprawach związanych ze staraniem się o stypendia oraz pomagają w nawiązaniu kontaktów, jeśli absolwenci planują studia na uczelniach partnerskich.

Filologia germańska w PANS w Nysie posiada pozytywną ocenę Państwowej Komisji Akredytacyjnej.