Filologia germańska

Filologia germańska (germanistyka)

KIERUNEK STUDIÓW: filologia germańska
(germanistyka)

Dlaczego język niemiecki?
Czy wiesz,

 • że językiem niemieckim jako językiem ojczystym posługuje się prawie 100 milionów Europejczyków? Są to nie tylko mieszkańcy Niemiec, Austrii i znacznej części Szwajcarii, ale również Luksemburga, Lichtensteinu i sąsiadujących z Niemcami regionów Włoch, Belgii i Francji.
 • że znaczna część rozmów i spotkań mających miejsce w agendach UE jest tłumaczona nie tylko na angielski, ale również na francuski i niemiecki, a biegła znajomość dwóch języków obcych jest warunkiem, by móc ubiegać się o zatrudnienie w charakterze tłumacza UE?
 • że gospodarka Niemiec to czwarta co do wielkości gospodarka na świecie po USA, Japonii i Chinach a Niemcy to najważniejszy partner handlowy Polski? Ponadto kraje niemieckojęzyczne to bardzo chłonny rynek pracy: znajomość języka niemieckiego gwarantuje zdobycie lepiej płatnej pracy w krajach niemieckojęzycznych a także w Polsce.
 • że Niemcy to kraj atrakcyjny pod względem turystycznym? Aż 33 miejsca w Niemczech znajdują się na liście światowego dziedzictwa UNESCO.
 • że język niemiecki to ważny język w dziedzinie kultury i nauki? Chyba nie ma osoby, która nie słyszałaby nigdy o Goethem, Schillerze, Beethovenie czy Einsteinie.
 • że Republika Federalna Niemiec chętnie wspiera finansowo naukę języka niemieckiego poprzez system stypendiów? Kursy wakacyjne i podróże studyjne po Niemczech finansowane ze środków Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej oraz semestralne pobyty w Niemczech w ramach programu Erasmus to tylko niektóre z tych możliwości.

  Chcesz poznać jeszcze inne powody, dla których warto znać język niemiecki?

  Posłuchaj wypowiedzi znanych osób o ich przygodzie z niemieckim na stronach Instytutu Goethego >>

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA FILOLOGII GERMAŃSKIEJ W PANS W NYSIE?

Studia I stopnia w ramach filologii germańskiej trwają 3 lata (6 semestrów). Studenci mają możliwość studiowania w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz na studiach międzywydziałowych, na których filologia germańska jest jednym z ich dwóch kierunków studiów.

Studia na filologii germańskiej mają profil praktyczny.

Co to oznacza w praktyce?

 • Więcej praktycznych ćwiczeń językowych rozwijających wszystkie kompetencje językowe: pisanie, czytanie, mówienie, rozumienie ze słuchu.
 • Intensywny kurs językowy w grupach o różnym poziomie zawansowania (także dla początkujących!) na pierwszym roku studiów i możliwość rozpoczęcia studiów bez konieczności matury z języka niemieckiego, pozwalający już po pierwszym roku studiów na osiągnięcie kompetencji językowych na poziomie B1. Osoby zawansowane rozpoczynają naukę języka od poziomu, na którym się znajdują.
 • Dużo przedmiotów przygotowujących bezpośrednio do pracy zawodowej na wybranych specjalizacjach (można wybrać obie lub nie wybierać żadnej i studiować jedynie ogolnoakademicką filologie germańską!).
 • Ciekawe praktyki zawodowe w kraju i zagranicą. Nyska germanistyka oferuje m.in.:
  • Praktyki studenckie w wybranych przez siebie szkołach, zakładach pracy i instytucjach zagranicznych finansowane z programu Erasmus
  • Asystentury Comeniusa obejmujące praktyki pedagogiczne polegające na prowadzeniu zajęć z języka niemieckiego w różnych krajach Unii Europejskiej finansowane z programu Comenius
  • Praktyki w siedzibie Neisser Kultur- und Heimatbund w Hildesheim (Dolna Saksonia / Niemcy)
  • Praktyki w Kolegium Zawodowym w Herford (Nadrenia Westfalia / Niemcy)
  • Praktyki w Starostwie Powiatowym Powiatu Mainz-Bingen w Ingelheim nad Renem (Nadrenia-Palatynat / Niemcy)
  • Praktyki w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Klagenfurcie (Karyntia/Austria)
  • Stypendia DAAD (Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej) na miesięczne kursy językowe na uniwersytetach niemieckich

Praktyczna nauka języka niemieckiego jest istotnym elementem studiów germanistycznych w Nysie. Zajęcia odbywają się w małych grupach laboratoryjnych i dostosowane są do poziomu językowego grupy. Zajęcia językowe odbywają się przez cały okres studiów i są zorganizowane w taki sposób, aby studenci ? nawet ci uczący się od podstaw, mogli już po pierwszym roku osiągnąć kompetencje językowe na poziomie B1, po drugim roku kompetencje na poziomie B2 a po trzecim na poziomie C1 (czyli zbliżonym do poziomu rodzimego użytkownika języka).

Przedmioty kierunkowe odbywają się równolegle do nauki języka i obejmują przedmioty z zakresu literaturoznawstwa, językoznawstwa oraz kulturoznawstwa. Dzięki nim poszerzysz swoje horyzonty i wiele się dowiesz na temat kultury, języka i wielu innych obszarów życia w krajach niemieckojęzycznych. Językiem wykładowym jest język niemiecki, co przyczynia się do doskonalenia sprawności językowych.

Wbrew obiegowym opiniom zainteresowanie językiem niemieckim wcale nie maleje. Na świecie języka niemieckiego uczy się 15,4 mln osób, z tego 9,4 mln w Europie.

Na coraz bardziej wymagającym rynku pracy coraz częściej poszukuje się osób władających nie jednym, a przynajmniej dwoma językami obcymi. A zatem nawet jeśli biegle znasz angielski, powszechna już dziś niemalże znajomość tego języka może okazać się niewystarczająca, a prawdziwym atutem może stać się znajomość drugiego języka.

Europa jest drugim co do wielkości rynkiem tłumaczeniowym na świecie, a zapotrzebowanie na tłumaczenia stale rośnie. Największe zapotrzebowanie istnieje na tłumaczenia biznesowe i specjalistyczne, np. prawnicze, techniczne, medyczne. Według raportu Common Sense Advicory z 2015 roku:

 • wartość globalnego rynku tłumaczeń w 2015 roku to 318 mld $
 • wartość rynku tłumaczeniowego w Polsce 1 mld PLN
 • wartość rynku tłumaczeniowego rośnie o 7% rocznie.

Jeśli zatem w przyszłości chciał(a)byś wykonywać zawód tłumacza, znakomicie posługującego się językami obcymi i językiem ojczystym, to ta specjalizacja pozwoli ci nauczyć się biegle języka niemieckiego a równocześnie kontynuować, bądź rozpocząć naukę drugiego a nawet trzeciego języka obcego. Specjalizacja ta skierowana jest również do osób marzących o karierze w biznesie, pragnących znaleźć zatrudnienie w międzynarodowych korporacjach lub mniejszych firmach z międzynarodowymi kontaktami tudzież chcących założyć własne przedsiębiorstwo.

Studenci tej specjalizacji poznają tajniki pracy tłumacza, w tym tłumacza przysięgłego, będą doskonalić swój warsztat językowy oraz kompetencje tłumacza na praktycznych zajęciach z przekładu pisemnego i ustnego, zostaną zaznajomieni z nowoczesnymi narzędziami informatycznymi wspomagającymi proces tłumaczenia. Istotnym elementem tej specjalizacji jest nauka języka branżowego (specjalistycznego) oraz przygotowanie do prowadzenia korespondencji służbowej i handlowej, studenci poznają także podstawowe zagadnienia z dziedziny ekonomii i prawa.

Uwaga! Matura z języka niemieckiego nie jest wymagana.