Filologia germańska

Współpraca naukowa z IJBG (Internationale Jacob-Böhme-Gesellschaft)

Współpraca naukowa z IJBG (Internationale Jacob-Böhme-Gesellschaft)

Przedstawiciele PANS w Nysie, Prorektor ds. nauki i rozwoju - dr Tomasz Drewniak, prof. ucz. oraz Dziekan Wydziału Neofilologii - dr hab. Alina Dittmann, prof. ucz, uczestniczyli w seminarium naukowym pt. „Jacob Böhme und die Signaturen”. Tematyka wystąpień poświęcona była analizie, interpretacji i recepcji książki Böhmego pt. „De Signatura Rerum”. Przedstawia ona semiotyczne, muzyczne, teologiczne i terapeutyczne aspekty natury, której poznanie ma prowadzić człowieka do stanu harmonii duchowej (Gelassenheit).  Koncepcja, związanego z miastem Görlitz śląskiego filozofa, teozofa i mistyka inspirowała największych europejskich myślicieli, poetów i wizjonerów, m. in. Novalisa, Hegla, Schellinga, Blake’a, Mickiewicza, Sołowiowa, Bierdiajewa, Heideggera i Miłosza. Przedstawiciele PANS w Nysie zapoznali się także z działalnością badawczą, edytorską i organizacyjną Internationale Jacob-Böhme-Gesellschaft. Towarzystwo, skupiające znawców twórczości Böhmego będzie partnerem merytorycznym PANS w Nysie podczas organizacji konferencji naukowej pt. „Jacob Böhme – Wirkung, Rezeption und Kontexte. Moderne und Postmoderne”, która odbędzie się w listopadzie 2023 r. w nyskiej Akademii. Projekt będzie realizowany w ramach programu Doskonała Nauka.

Galeria