Filologia germańska

Studia weekendowe filologii germańskiej

Studia weekendowe filologii germańskiej

Już od czterech lat PANS w Nysie posiada w swojej ofercie bezpłatne stacjonarne studia sobotnio-niedzielne uzupełnione o kilka popołudniowych zajęć online w dni robocze.

Dzięki takiej intensywnej koncepcji nauki studenci pracujący i inni zajęci do godz. 16.00 mogą bez ponoszenia kosztów bardzo dobrze opanować język niemiecki oraz zdobyć atrakcyjny i pożądany na rynku pracy zawód tłumacza. Studenci zainteresowani pracą w szkole mogą wybrać specjalizację Nauczyciel języka niemieckiego z dodatkowym modułem „język mniejszości narodowej”.  Obie specjalizacje w pełni przygotowują do zawodów tłumacza lub nauczyciela, co więcej, studenci nie posiadający pracy mogą otrzymać atrakcyjne zatrudnienie w kilku partnerskich przedsiębiorstwach naszej uczelni będąc już na pierwszym roku studiów a każdy zainteresowany student otrzyma stypendium na semestralne lub roczne studia w partnerskiej uczelni w krajach niemieckojęzycznych lub innym kraju Unii Europejskiej lub poza nią.

Zajęcia odbywają się w małych grupach, w bezstresowej atmosferze, przy wsparciu najnowszej technologii umożliwiającej kształcenie tłumaczy i nauczycieli. Nie istnieje również limit wieku dla kandydatów. Zapraszamy osoby zainteresowane językiem i kulturą krajów niemieckojęzycznych, posiadające co najmniej podstawową znajomość języka niemieckiego.

Rekrutacja: Tel. 774474849, 774090867, 774091175 rekrutacja@pans.nysa.pl