Filologia germańska

Studenci z Bambergu i Opavy gościli w nyskiej Akademii

Studenci z Bambergu i Opavy gościli w nyskiej Akademii

Wydział Neofilologii Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Nysie zrealizował międzynarodowy projekt Blended Intensive Programme (BIP) ze środków programu Erasmus+ pod nazwą Language rituals and routines in language teaching, we współpracy z uczelniami partnerskimi: University of Bamberg z Niemiec i Silesian University in Opava z Czech. W Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Nysie gościli studenci oraz pracownicy dydaktyczni partnerskich uczelni.

Celem projektu było przekazanie studentom i przyszłym nauczycielom umiejętności adekwatnego prezentowania rutyn i rytuałów językowych oraz pozajęzykowych, jak również nabycie umiejętności właściwego posługiwania się nimi przy uwzględnieniu perspektywy wielokulturowej. Program pobytu gości z uczelni partnerskich zawierał liczne elementy nakierowane na poznawanie specyfiki wielokulturowego regionu, jakim jest Śląsk, czerpanie z doświadczeń ekspertów zewnętrznych. Zanim nastąpiło spotkanie w Nysie, międzynarodowa grupa studencka uczestniczyła w wirtualnych przygotowaniach od 23.11.2022 r. do 3.12.2022 r. W ramach projektu studenci z Czech, Niemiec i Polski uczestniczyli w wyjazdach edukacyjnych do Opola, Henrykowa, Wrocławia oraz Radochowa - Dom Skowronki. 

Koordynatorem dydaktycznym projektu z ramienia nyskiej Akademii była dr Monika Witt, prof. ucz. Wsparciem administracyjnym i obsługą projektu zajęło się Biuro Współpracy Międzynarodowej. 

Galeria