Filologia germańska

Linguistic Landscaping in didactics

Linguistic Landscaping in didactics

Zapraszamy do udziału w międzynarodowym projekcie Blended Intensive Programme w ramach programu Erasmus+ pt. „Linguistic Landscaping in didactics”, którego koordynatorem jest Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Nysie.

Projekt jest realizowany w nyskiej akademii przy współpracy z uczelniami z Niemiec – Otto-Friedrich- Universität  Bamberg oraz z Czech – Slezska Univerzita v Opavie. Językiem projektu jest język niemiecki. Program przygotowany jest z myślą o studentkach i studentach specjalizacji nauczycielskiej kierunku filologia germańska. Mogą wziąć w nim udział także inni studenci. Warunkiem jest znajomość języka niemieckiego na poziomie co najmniej B1 ESKJ.

Celem projektu jest poznanie i wypróbowanie zastosowania nowatorskiej metody Linguistic Landscaping czyli kartowania przestrzeni przy pomocy narzędzi językoznawstwa w działaniach dydaktycznych. Oprócz wykładów i warsztatów dotyczących metody oraz regionów, które będziemy kartować, program obejmuje wyjazdy do Wrocławia, na Górny Śląsk oraz do Krakowa, gdzie będziemy próbować lingwistycznego kartowania. Za udział w projekcie każdy student otrzyma 4 ECTS.

Studenci PANS w Nysie zainteresowani udziałem w projekcie BIP proszeni są o złożenie kompletu dokumentów (wskazanych poniżej) do dnia 21.03.2024 r.

Dokumenty aplikacyjne do udziału w projekcie BIP:

(ze zgodą kierunkowego Koordynatora ds. Koordynatora ds. Współpracy Międzynarodowej i ECTS oraz potwierdzoną średnią ocen z dziekanatu).

Pytania dodatkowe oraz te dotyczące dokumentów rekrutacyjnych prosimy kierować do Biura Współpracy Międzynarodowej na adres bwm@pans.nysa.pl