Filologia germańska

Linguistic Landscaping w dydaktyce – projekt studentów filologii germańskiej z naszej Akademii

Linguistic Landscaping w dydaktyce – projekt studentów filologii germańskiej z naszej Akademii

W dniach 5 do 11 maja na Wydziale Neofilologii Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Nysie realizowaliśmy wraz z naszymi partnerami – Śląskim  Uniwersytetem w Opawie (Czechy) oraz Uniwersytetem im. Fryderyka Ottona w Bambergu (Niemcy) kolejny projekt w ramach Blended Intensive Program Erasmus+.

Jest to już czwarte spotkanie, w którym biorą udział studenci, przyszli nauczyciele niemieckiego z nyskiej Uczelni oraz ich koleżanki i koledzy z Niemiec i Czech. Projekty mają na celu poznawanie i wypróbowywanie innowacyjnych metod dydaktycznych, które w przyszłości mają pomóc naszym absolwentom i absolwentkom w pracy.

Tym razem tematem projektu było Linguistic Landscaping, a więc kartowanie przestrzeni przy pomocy narzędzi językoznawczych. Wspólnie szukaliśmy w przestrzeni miejskiej Nysy, Opolszczyzny, Wrocławia i Krakowa sygnałów, z których moglibyśmy wyciągnąć wnioski o kulturze, historii, językach, a także o aktualnych problemach społecznych kształtujących tę przestrzeń. Wspólnie odkrywaliśmy różne perspektywy i różne możliwości interpretowania znaków językowych, a przy tym poznawaliśmy siebie nawzajem. Merytoryczne przygotowanie zapewnili wykładowcy z trzech uczelni organizujących projekt oraz zaproszeni eksperci zewnętrzni.

Nie zabrakło oczywiście czasu przeznaczonego na zabawę, choć można powiedzieć, że cały czas świetnie się ze sobą bawiliśmy, a ważnym punktem programu było spotkanie ze studentami z różnych krajów studiującymi w Nyskiej Akademii. 

Gorąco dziękujemy Władzom naszej Uczelni za umożliwienie przeprowadzenia projektu i nieustające wsparcie na każdym jego etapie. Dziękujemy również bardzo serdecznie Biuru Współpracy Międzynarodowej za wsparcie organizacyjne oraz za elastyczność i dobry humor!

Galeria