Filologia germańska

Konferencja z cyklu „Wielojęzyczność jako szansa“ zorganizowana przez Nyską Akademię

Konferencja z cyklu „Wielojęzyczność jako szansa“ zorganizowana przez Nyską Akademię

W dniach 24 - 26 maja 2023 r. na Wydziale Neofilologii Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Nysie obradowali uczestnicy Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Wielojęzyczność jako szansa”, której tegoroczny temat brzmiał: Języki i kształcenie językowe w toku przemian społecznych. Była to już dziewiąta konferencja organizowana przez Międzynarodowe Konsorcjum „Wielojęzyczność jako szansa”, którego członkiem poza nyską Akademią są uczelnie wyższe z  Austrii, Niemiec, Szwajcarii, Belgii i Finlandii. Głównym celem prac Konsorcjum, jak i wspólnie organizowanych konferencji, jest łączenie wyników pracy naukowców z doświadczeniami praktyków, co ma służyć rozwijaniu wielojęzyczności.

W konferencji zorganizowanej przez Państwową Akademię Nauk Stosowanych w Nysie wzięło udział ponad 30 referentek i referentów z Polski, Niemiec, Austrii, Belgii, Finlandii, Szwajcarii i Czech oraz gościnie online z Ukrainy. Natomiast w ramach sesji posterowej zaprezentowane zostały projekty zrealizowane przez germanistów Wydziału Neofilologii nyskiej Akademii. Konferencję otworzył wykład prof. Tomasza Wicherkiewicza reprezentującego Uniwersytet Poznański kreślący sytuację językową w Polsce, zwracający równocześnie uwagę na obecność wielu języków w polskim krajobrazie oraz olbrzymią wartość tej różnorodności.

Prócz licznych wystąpień mających na celu przedstawienie aspektów polityki językowej i związanego z nią kształcenia, nie tylko w krajach europejskich, w ramach konferencji odbył się spacer po wielokulturowej Nysie prowadzony przez Pana Anatola Bukałę kierującego Wydziałem Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miejskiego w Nysie, a także spotkania z przedstawicielami mieszczących się w Opolu organizacji wspierających nauczanie języka niemieckiego w regionie. Wśród nich można wymienić: Dom Współpracy Polsko -Niemieckiej, Projekt LernRaum, Stowarzyszenie Społeczno- Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim,  czy Związek Młodzieży Mniejszości Niemieckiej. Ogromne zainteresowanie gości wzbudziło Centrum  Dokumentacyjno- Wystawiennicze Niemców w Polsce, gdzie na niewielkiej powierzchni zorganizowano interaktywną multimedialną wystawę pozwalającą spojrzeć na trudną, obciążoną wieloma stereotypami historię Polaków i Niemców oczami ludzi w nią uwikłanych.

W czwartkowy wieczór goście konferencji, a także uczestnicy trwającego w Nysie 13 Międzynarodowego Tygodnia Szkoleniowego mogli wysłuchać wierszy w językach łemkowskim, śląskim, ukraińskim i kaszubskim czytanych przez tłumacza poezji Bartłůmjeja Wanota oraz muzyki w wykonaniu studenta Wydziału Jazzu PANS w Nysie Tomasza Wojdyły.

Konferencja była niewątpliwie doskonałą okazją do wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami, otworzyła przestrzeń dla dyskusji i stworzyła nowe możliwości w odniesieniu do kolejnych wspólnych międzynarodowych przedsięwzięć. A nie bez znaczenia niejednokrotnie uczestnicy podkreślali wysoki poziom referatów, jak również miłą atmosferę, która  towarzyszyła spotkaniu.

Partnerami konferencji byli: Dom Współpracy Polsko Niemieckiej w Opolu, Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno - Kulturalnych, Projekt LernRaum, Centrum  Dokumentacyjno- Wystawiennicze Niemców w Polsce, Centrum  Badań Mniejszości Niemieckiej, Wojewódzka Biblioteka Publiczna oraz Tygodnik  Schlesisches Wochenblatt.

Konferencja otrzymała dofinansowanie Fundacji Współpracy Polsko Niemieckiej.

Organizatorzy serdecznie dziękują Władzom Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Nysie oraz wszystkim osobom, które przyczyniły się do sukcesu przedsięwzięcia.

dr Monika Witt, prof. ucz.

 

Galeria