Filologia germańska

Koncert muzyczno-literacki

Koncert muzyczno-literacki

Wiersze Maxa Hermanna-Neiße do muzyki kompozytorów śląskich

Centralnym punktem lirycznym jest wiersz „Gdyż byłem niegdyś niemieckim poetą” Maxa Hermanna-Neiße, który urodził się w  Nysie/Nysie w 1886 r., stał się jednym z czołowych pisarzy berlińskich w czasach Republiki Weimarskiej i wyemigrował do Anglii w 1933 r. Jego poezja podkreśla koncepcje ucieczki i wygnania w XX wieku. Poeta wielokrotnie nawiązuje do swojej śląskiej ojczyzny.

Wszystkie wiersze prezentowane są w dwóch językach. Muzycy z kwartetu smyczkowego i flecisty, wszyscy muzycy Nowej Filharmonii Łużyckiej, wykonują muzykę śląskich kompozytorów Salomona Jadassohna, Richarda Wetza i Güntera Bialasa. Wszyscy trzej kompozytorz y są współcześni poecie Maxowi Hermannowi Neiße. Emocje muzyki i literatury wzmacniają się na koncertach i tym samym przemawiają bezpośrednio do słuchaczy.

Wykład wprowadzający: dr Beata Giblak, adiunkt PANS w Nysie

5.12.2023, godz. 17:00, Muzeum Powiatowe w Nysie

Wstęp bezpłatny