Architektura

Zasady wyboru specjalności

ZASADY WYBORU SPECJALNOŚCI

Wydział Nauk Technicznych kierunek architektura oferuje wybór trzech specjalności:

  • ARCHITEKTURA I URBANISTYKA
  • ARCHITEKTURA ŚWIATŁA
  • KONSERWACJA I OCHRONA ZABYTKÓW

W przypadku studiów rozpoczętych w roku akademickim 2019/2020 i wcześniej, wyboru specjalności Student dokonuje pod koniec semestru 2, tj. do końca czerwca bieżącego roku akademickiego. W ostatnich tygodniach semestru 2 opiekunowie specjalności zobligowani są do przeprowadzenia spotkań informacyjnych ze studentami.

W przypadku studiów rozpoczętych w roku akademickim 2020/2021 i później, wyboru specjalności Student dokonuje pod koniec semestru 4, tj. do końca czerwca bieżącego roku akademickiego. W ostatnich tygodniach semestru 4 opiekunowie specjalności zobligowani są do przeprowadzenia spotkań informacyjnych ze studentami.

 

Opiekunowie specjalności:

Architektura i Urbanistyka - dr inż. arch. Piotr Opałka
Architektura Światła - mgr inż. arch. Michał Kaczmarzyk
Konserwacja I Ochrona Zabytków - dr Małgorzata Korpała