Architektura

Praktyki zawodowe

PRAKTYKI ZAWODOWE

Praktyki zawodowe stanowią integralną część procesu kształcenia i podlegają obowiązkowemu zaliczeniu. Zaliczenie praktyk zawodowych jest warunkiem zaliczenia semestru, którego program przewiduje realizację tych zajęć.
Zgodnie z harmonogramem realizacji programu studiów dla kierunku architektura praktyki zawodowe realizowane są w wymiarze:

 

Harmonogram realizacji

Rodzaj praktyki

Studia rozpoczęte w roku akademickim 2017/2018 oraz 2018/2019

po 2 semestrze - 4 tygodnie (160h)

po 4 semestrze 4 tygodnie (160h)

po 6 semestrze - 5 tygodni (200h)

budowlana

inwentaryzacyjna

projektowa – przeddyplomowa

Studia rozpoczęte w roku akademickim 2019/2020

po 2 semestrze - 4 tygodnie (160h)

po 4 semestrze - 4 tygodnie (160h)

w trakcie 6 semestru - 4 tygodnie (160h)

po 6 semestrze - 4 tygodnie (160h)

w trakcie 7 semestru - 8 tygodnie (320h)

 

budowlana

inwentaryzacyjna

projektowa

projektowa

projektowa – przeddyplomowa

Studia rozpoczęte w roku akademickim 2020/2021 i później

w trakcie 2 semestru - 1 tydzień (40h)

po 2 semestrze - 3 tygodnie (120h)

po 4 semestrze - 2 tygodnie (80h)

po 6 semestrze - 3 tygodnie (120h)

w trakcie 7 semestru - 15 tygodni (600h)

 

plener rysunkowy

budowlana

inwentaryzacyjna

urbanistyczna

architektoniczna

 

Przed rozpoczęciem praktyki student powinien zapoznać się z regulaminem praktyk zawodowych oraz programem praktyk zawodowych:

Regulamin i program praktyk zawodowych dla studiów rozpoczętych w roku akademickim 2020/2021 i później
Regulamin i program praktyk zawodowych dla studiów rozpoczętych w roku akademickim 2019/2020 i wcześniej

Opiekunami z ramienia uczelni nad praktykami zawodowymi są:

mgr Andrzej Jaworski - opiekun pleneru rysunkowego,
mgr inż. Marcin Zdanowicz - opiekun praktyki budowlanej,
mgr inż. arch. Jakub Tomiczek - opiekun praktyki inwentaryzacyjnej i urbanistycznej,
dr inż. arch. Agata Pięt - opiekun praktyki projektowej, projektowej – przeddyplomowej oraz architektonicznej.

Przed rozpoczęciem praktyk student pobiera z dziekanatu kartę zgłoszenia praktyki oraz dwa egzemplarze umowy dotyczącej organizacji praktyki zawodowej.

Dokumenty te należy dostarczyć do Instytucji, w której odbywać się będzie praktyka zawodowa.

Po otrzymaniu z Instytucji, w której odbywać się będzie praktyka zawodowa, podpisanej umowy dotyczącej organizacji praktyki zawodowej oraz karty zgłoszenia praktyki, student zanosi je do dziekanatu gdzie otrzymuje siatkę oceny praktyki oraz świadectwo odbycia praktyki jak również dzienniczek praktyk.

Po zrealizowanych praktykach, wypełnione i podpisane przez opiekuna praktyki z ramienia Instytucji świadectwo odbycia praktyki oraz siatkę oceny praktyki jak również dzienniczek praktyk (wypełniony zgodnie z wymaganiami opiekuna praktyki z ramienia Uczelni), należy zdać opiekunowi praktyki z ramienia Uczelni, w terminie przez niego ustalonym, w celu zaliczenia i oceny praktyki.

UWAGA!

Informujemy, że student w żadnym wypadku nie może odbywać praktyki bez karty zgłoszenia praktyki z uczelni.

Przypominamy wszystkim studentom, o konieczności ubezpieczeń NNW oraz OC na wybranych specjalnościach lub kierunkach.