Architektura

Publikacje, skrypty

PUBLIKACJE, SKRYPTY

  • Wiktor Jackiewicz - Definicja architektury środowiskowej. Oficyna Wydawnicza PWSZ w Nysie 2002
  • Tomasz Malczyk - Wytyczne do projektowania zieleni na terenach zabudowanych. Oficyna Wydawnicza PWSZ w Nysie 2005
  • Marcin Zdanowicz - Mechanika budowli. Przewodnik do ćwiczeń dla studentów architektury część I. Oficyna Wydawnicza PWSZ w Nysie 2005
  • Pod redakcją T. Drewniak, B. Szuba - Problemy dziedzictwa kulturowego w architekturze. Oficyna Wydawnicza PWSZ w Nysie 2005
  • Wiesława Strabel - Studia i plany zagospodarowania przestrzennego. Oficyna Wydawnicza PWSZ w Nysie 2009
  • Tomasz Malczyk - Tytuł: Zieleń w krajobrazie terenów inwestycyjnych. Oficyna Wydawnicza PWSZ w Nysie 2012
  • Pod redakcją T. Malczyk - Przestrzeń w krajobrazie - krajobraz w przestrzeni. Oficyna Wydawnicza PWSZ w Nysie 2012

Publikacje z udziałem studentów:

  • Redakcja T. Hrynyszyn - Architektura i urbanistyka. Studenckie projekty koncepcyjne 2002/2003. Oficyna Wydawnicza PWSZ - Nysa 2003
  • Redakcja T. Hrynyszyn - Architektura i urbanistyka. Studenckie projekty koncepcyjne 2003/2004. Oficyna Wydawnicza PWSZ - Nysa 2004
  • Redakcja B. Szuba - Park dla dzieci w Głuchołazach. Prace konkursowe studentów Instytutu Architektury PWSZ w Nysie 2004