Architektura

Zmarł Alojzy Tomiczek

Zmarł Alojzy Tomiczek

Z wielkim żalem zawiadamiamy, że w dniu 26 lutego 2023 roku odszedł od nas wybitny architekt i wykładowca - Alojzy Tomiczek - pracujący w Wydziale Nauk Technicznych od początku działalności naszej Uczelni, tj. od 2001 roku. 

Alojzy Tomiczek urodził się w Raciborzu 21 czerwca 1937 roku, zmarł w Nysie 26 lutego 2023 roku – architekt, syn Ziemi Śląskiej wierny jej do końca swoich dni.

Naukę w szkole podstawowej rozpoczął w 1944 r. jeszcze w szkole niemieckiej. Znajomość języka niemieckiego zaprocentowała w jego późniejszej pracy przy odbudowie zniszczonego Śląska. Studia architektoniczne ukończył na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej, uzyskując 15 marca 1961 roku dyplom magistra inżyniera architekta.

Doświadczenie zawodowe zdobywał w wielu miejscach pracy:
1961-1968    Wojewódzka Pracownia urbanistyczna w Opolu – Zespół w Grodkowie,
1969-1972    Miejska Rada Narodowa w Nysie (architekt miejski),
1973-1978    Wojewódzkie Biuro Projektów Budownictwa Wiejskiego w Opolu,
1978-1992    Wojewódzkie Biuro Planowania Przestrzennego w Opolu (pracownia w Nysie),
1991-2022    Biuro Urbanistyczno-Architektoniczne ARPLAN w Nysie,
2001-2023    Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Nysie.

Był aktywnym członkiem Stowarzyszenia Architektów RP (SARP), Stowarzyszenia Urbanistów RP (TUP) oraz Opolskiej Okręgowej Izby Architektów RP. Posiadał uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej (od 1966 r.), uprawnienia urbanistyczne do projektowania i planowania struktur przestrzennych (od 1968 r.) oraz uprawnienia do projektowania w zakresie architektury i urbanistyki w obiektach, strukturach i w obszarach oraz w sąsiedztwie obiektów objętych ochroną konserwatorską (od 1994 r.). W roku 1987 r. uzyskał „Status Twórcy” - nadany przez Ministra Kultury i Sztuki.

Był człowiekiem, dla którego architektura była nie tylko rzemiosłem, ale przede wszystkim wielką życiową pasją. Wyróżniał się wielkim zaangażowaniem w prowadzeniu wykładów i ćwiczeń projektowych oraz głęboką widzą, popartą szerokim doświadczeniem zawodowym. Wypromował 127 absolwentów kierunku architektura PANS w Nysie.

Był autorem około 270 projektów w zakresie obiektów architektonicznych (mieszkaniowych, użyteczności publicznej, przemysłowych, sportowych i sakralnych), rewitalizacji obiektów zabytkowych oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (m.in. Nysy, Grodkowa, Otmuchowa).

Dla wszystkich współpracowników kierunku architektura Alojzy Tomiczek był przykładem rzetelnego i obowiązkowego wykładowcy, sympatycznego, obdarzonego wielką kulturą oraz przepełnionego ciepłem kolegi.

W pracy sumienny i dokładny, wręcz perfekcyjny. Jego rysunki projektowe przekazywały ogromny zasób wiadomości architektonicznych i budowlanych. W pracy dydaktycznej starał się przekazywać młodszym pokoleniom miłość do dobrej architektury, kształcąc jednocześnie wrażliwość na potrzebę utrzymania wartości historycznych realizowanych przez pokolenia wieków minionych.