Architektura

Wykłady w International University of Sarajevo

Wykłady w International University of Sarajevo

W dniach 27 – 31.03.2023 r., dr inż. Adam Ujma wykładowca na Wydziale Nauk Technicznych Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Nysie gościł w International University of Sarajewo, w stolicy Bośni i Hercegowiny w ramach programu Erasmus+ KA107.

W ramach programu przeprowadził wykłady dla studentów kierunku Architektura, w tematach: „Rozwiązania architektoniczne obiektów wielkoskalowych z elementami zielonego budownictwa, systemami retencji wód deszczowych oraz urządzeniami wykorzystującymi energię odnawialną” oraz „Możliwości obniżenia strat ciepła i ograniczenia zużycia energii nieodnawialnej w nowoczesnym budownictwie”.

Zaprezentowane treści wykładów, oparte na doświadczeniach światowych i polskich naukowców oraz praktyków w danych zakresach, wskazujące współczesne kierunki i trendy ewoluowania rozwiązań architektonicznych i budowlanych, spotkały się z dużym zainteresowaniem studentów i wykładowców na kierunku Architektura International University of Sarajewo (IUS). Wskazywano na potrzebę szerszego uwzględniania w programach zajęć w UIS treści omawianych podczas wykładów dr inż. Adama Ujmy.

Podczas wizyty dr inż. Adam Ujma zapoznał się z zasadami rekrutacji na UIS, programem studiów na kierunku Architektura i procesem jego realizacji. Przeprowadził rozmowy z Dziekanem Wydziału Inżynierii i Nauk Przyrodniczych IUS oraz wykładowcami na kierunku Architektura, pod kątem rozszerzenia współpracy w formie wspólnych programów, projektów i artykułów. Wykłady i spotkania z kadrą UIS były doskonałą promocją PANS w Nysie.  Rozmowy z kierownictwem i kadrą uczelni wykazały otwarcie ośrodka sarajewskiego na rozwinięcia współpracy na polu edukacji i nauki między naszymi ośrodkami.

Galeria