Architektura

Wizyta partnerska w Universidade de Granada w Hiszpanii

Wizyta partnerska w Universidade de Granada w Hiszpanii

W dniach 21-25.11.2022 r. dr inż. arch. Agata Pięt z kierunku architektura Wydziału Nauk Technicznych Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Nysie zrealizowała mobilność w ramach programu Erasmus+ K103 na Wydziale Architektury (ETSAG – Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Granada) Uniwersytetu w Grenadzie.

Głównym celem wyjazdu była realizacja zajęć, wymiana doświadczeń w zakresie funkcjonowania Programu Erasmus+ w obydwu uczelniach, zapoznanie się z bazą dydaktyczną, metodyką nauczania oraz nowymi technologiami uczelni partnerskiej.

Dr inż. arch. Agata Pięt została przyjęta przez Prof. Francisco Javier Abarca Álvarez – Prodziekana ds. współpracy międzynarodowej na kierunku architektura. W trakcie wizyty podpisano umowę o współpracy między Wydziałem Architektury ETSA w Grenadzie a PANS w Nysie, która zakłada wymianę zarówno studentów, jak i pracowników w ramach programu Erasmus+. Ponadto omówiono ogólne warunki współpracy w zakresie wymiany studentów i pracowników, w szczególności dotyczące udziału studentów i wykładowców ETSA Universidade de Granada w planowany na rok 2023 Blended Intensive Programme (BIP), którego nyska akademia będzie koordynatorem.

W ramach wizyty na Wydziale Architektury dr inż. arch. Agata Pięt wzięła czynny udział w  zajęciach dotyczących projektowania architektury mieszkaniowej, a także projektowania urbanistycznego dla studentów kierunku architektura. Studenci wykazywali zainteresowanie studiowaniem w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Nysie w ramach programu Erasmus+, a także udziałem w warsztatach architektonicznych.

Zajęciom dla studentów towarzyszyły spotkania z wykładowcami kierunku architektura, umożliwiające m.in. wymianę doświadczeń i myśli naukowej. W trakcie spotkań omówiono i porównano programy studiów na uczelniach partnerskich. Dodatkowo odbyło się spotkanie z pracownikami administracyjnymi Wydziału Architektury, na którym omówiono zasady działania biura w kontekście realizacji programu Erasmus+, ogólne zasady współpracy pomiędzy wydziałami objętymi nową umową bilateralną.

Serdecznie podziękowania dla pracowników za tak miłe przyjęcie, a dla studentów za aktywne uczestnictwo w zajęciach.

Galeria