Architektura

WARSZTATY PROJEKTOWE - RADOMSKO

WARSZTATY PROJEKTOWE - RADOMSKO

Miło nam poinformować, że w dniu dzisiejszym odbyło się posiedzenie komisji konkursowej, oceniającej projekty realizowane w ramach zadania pt.: Koncepcja zagospodarowania terenu otaczającego zbiornik wodny "Wymysłówek" w Radomsku.

Komisja obradowała w składzie:

 • dr inż. arch. Agata Pięt
 • dr inż. arch. Piotr Opałka
 • mgr inż. arch. Michał Kaczmarzyk

oraz Przedstawiciel Zamawiającego:

 • mgr inż. arch. Magdalena Kwarta

Komisja jednomyślnie przyznała nagrodę zespołowi w składzie:

 • Marzena Balicka
 • Onur Barak
 • Klaudia Bździuch 
 • Jowita Grodzka
 • Dorota Jezierska
 • Sylwia Madejczyk
 • Michał Rychlik
 • Mariusz Tetela

W uzasadnieniu podkreślono spójność koncepcji urbanistycznej zachowującej ciekawe elementy kompozycyjne. Podkreślono interesujące podejście do możliwości prezentacji zapożyczonych regionalizmów architektonicznych. Dodatkowo Komisja przyznała wyróżnienie dla Macieja Gondko za ciekawe rozwiązanie projektowe zespołu obiektów mieszkalnych dla seniorów wraz ze świetlicą środowiskową. Na podkreślenie zasługuje fakt, że praca została wykonana poza obowiązującymi na Uczelni zajęciami programowymi.  

Gratulujemy

Galeria