Architektura

Studenci kierunku Architektury przystąpili do obrony prac inżynierskich

Studenci kierunku Architektury przystąpili do obrony prac inżynierskich

Na kierunku Architektura na Wydziale Nauk Technicznych Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Nysie trwają obrony prac inżynierskich. W dniu 12 maja br. do egzaminu przystąpiło czworo studentów. Studentów egzaminowali dr hab. inż. arch. Bogusław Szuba, prof. PANS w Nysie, dr inż. arch. Piotr Opałka oraz mgr inż. arch. Jakub Tomiczek. Studenci w trakcie egzaminu musieli zdać część teoretyczną oraz przedstawić swoje prace dyplomowe. Nowi inżynierowie opracowali ciekawe projekty architektoniczne. Trzy zlokalizowane w Kotlinie Kłodzkiej i jeden w Nysie.

Prace dyplomowe wykonywane przez studentów przedstawiają właściwy poziom merytoryczny, świadczą o dobrym opanowaniu warsztatu architektonicznego, wysokim poziomie opracowania graficznego oraz zaangażowaniu studentów. Wiele z prac przekracza wymagany zakres opracowania dyplomu inżynierskiego, co nie powodowało obniżenia jakości prac. 
 
Tematem pracy dyplomowej pana Macieja Gondko, której promotorem był dr hab. inż. arch. Bogusław Szuba, prof. PANS w Nysie, była „Aleja kryształowej wody”. W projekcie dyplomowym została podjęta próba rewitalizacji przestrzeni nabrzeża rzeki Morawka przepływającej przez Stronie Śląskie. Projektowane przestrzenie służące przede wszystkim celom kulturalnym i rekreacyjnym otwierają się na rzekę i jednocześnie integrują z istniejącymi funkcjami. Realizacja projektu włączenia terenów nabrzeża i samej rzeki powinna wpłynąć na ożywienie tej przestrzeni. Projekt został wykonany przy konsultacjach z Urzędem Miejskim w Stroniu Śląskim i może stanowić inspirację dla lokalnego samorządu dla przyszłego zagospodarowania tych przestrzeni. 

Z kolei zakres pracy dyplomowej pani Agnieszka Kapeckiej, której promotorem był również profesor Bogusław Szuba, obejmował adaptacje wnętrz oraz elementów zagospodarowania terenu na zamku „Leśna skała” w Szczytnej. Jednym z elementów projektu było zaprojektowanie zadaszenia dziedzińca zamku w formie mobilnej konstrukcji. Zakres prac projektowych uwzględniał warunki brzegowe jakie wyznacza ochrona zabytku.

Kolejne dwie prace dyplomowe, których promotorem był dr inż. arch. Piotr Opałka, to propozycje zagospodarowanie przestrzeni uwzględniających historię miejsca. Pani Karolina Drębkowska opracowała projekt koncepcyjny obiektu widowiskowego w części parkowej w Polanicy-Zdroju. Nowy obiekt nawiązuje do znajdującego się w tym miejscu kościoła ewangelickiego. W projektowanym obiekcie wielofunkcyjnym możliwe będzie organizowanie nie tylko koncertów i przedstawień, ale również międzynarodowych zawodów szachowych z których miasto słynie.

Tematem pracy dyplomowej pani Julii Malinowskiej była koncepcja zabudowy śródrynkowej, w miejscu obecnie niezabudowanego kwartału przed bazyliką św. Jakuba w Nysie. Studentka, po przeprowadzeniu kwerend, w tym w Muzeum Powiatowym w Nysie, opracowała kilka wariantów projektu. Warianty te uwzględniają zmieniające się w czasie formy elewacji kwartału. W projekcie zaproponowano zaadaptowanie zachowanych średniowiecznych piwnic na nowoczesne muzeum. Podziemne muzeum mogłoby pomieścić liczne artefakty gromadzone w trakcie prowadzonych inwestycji w śródmieściu Nysy. Część nadziemna mieściłaby funkcje kulturalne oraz handlowo-usługowe. W najbliższym czasie planowana jest wystawa tego dyplomu na przebudowanym ostatnio placu przed bazyliką. 
 

Galeria