Architektura

Rozstrzygnięcie konkursu filmowego pt. „ Miasto, budynek, plac i Ja - … AKCJA!”

Rozstrzygnięcie konkursu filmowego pt. „ Miasto, budynek, plac i Ja - … AKCJA!”

W dniu 31 maja 2023 r. odbyło się posiedzenie jury powołanego do rozstrzygnięcia konkursu filmowego pt. „ Miasto, budynek, plac i Ja - … AKCJA!” zorganizowanego przez Państwową Akademię Nauk Stosowanych w Nysie. Spośród nadesłanych prac ze szkół i placówek dydaktycznych do finału konkursu Jury wytypowało trzy utwory filmowe.

Jury pod przewodnictwem mgr inż. Marcina Zdanowicza przyznało Nagrodę Rektora PANS w Nysie w wysokości 1000 PLN Juliannie Kaciczak za utwór filmowy pt. „Perspektywa” z Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. Antoniego Kenara w Zakopanem. Wyróżnienie Rektora PANS w Nysie za utwór pt. „Dom jako przystanek” przyznano Monice Jaśkowiec z Liceum Sztuk Plastycznych im. Adama Chmielowskiego w Nysie. Nagrodę publiczności w wysokości 1000 PLN zdobyła Aleksandra Chejdysz za utwór pt. „Odurzaj się sztuką” z Zespołu Szkół nr 1 w Świdnicy.

Gratulujemy nagrodzonym oraz ich opiekunom!!!

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA JURY

Więcej informacji na: