Architektura

Projekt Blended Intensive Programme dla studentów Architektury PANS w Nysie

Projekt Blended Intensive Programme dla studentów Architektury PANS w Nysie

Zapraszamy do udziału w międzynarodowym projekcie edukacyjnym BIP w ramach programu Erasmus+ pod nazwą Beauty of small town - „Niemodlin CittaSlow" - Revitalization of the market and adjacent areas using the method of environmental systems.
Projekt realizowany we współpracy z uczelniami partnerskimi Universidad de Granada z Hiszpanii oraz Brandenburg University of Technology Cottbus-Senftenberg z Niemiec. Celem międzynarodowych warsztatów jest opracowanie projektów koncepcyjnych rewitalizacji centrum Niemodlina (m.in. rynek główny, dziedzińce, tereny zielone) m.in. zgodnie z zasadami ruchu Cittaslow. Niemodlin jako miasto o liczbie mieszkańców poniżej 50 tys. ma ogromny potencjał do członkostwa Ogólnopolskiej Sieci Cittaslow. Szczegółowych informacji na temat projektu udziela koordynator dr inż. arch. Piotr Opałka.

Studenci PANS w Nysie zainteresowani udziałem w projekcie BIP proszeni są o złożenie kompletu dokumentów w terminie do dnia 05.03.2023. Ilość miejsc ograniczona.

Dokumenty aplikacyjne do udziału w projekcie BIP:

  1. Formularz zgłoszeniowy online
  2. CV i list motywacyjny w j.angielskim należy przesłać na maila bwm@pans.nysa.pl
  3. Karta rekrutacyjna

Na karcie należy uzyskać podpis Kierunkowego Koordynatora ds. Współpracy Międzynarodowej i ECTS Pani dr inż. arch. Agaty Pięt oraz średnią ocen z dziekanatu. Egzamin językowy zostanie przeprowadzony w wyznaczonym terminie po zakończonej rekrutacji.

Pytania dotyczące dokumentów rekrutacyjnych prosimy kierować do Biura Współpracy Międzynarodowej na adres bwm@pans.nysa.pl