Architektura

Projekt BIP „SC2 Workshop_Sustainable Communities & Cities Second Edition_Granada Darro River Valley Renewal in Granada” dla studentów 2 roku Architektury studiów stacjonarnych I stopnia PANS w Nysie

Projekt BIP „SC2 Workshop_Sustainable Communities & Cities Second Edition_Granada Darro River Valley Renewal in Granada” dla studentów 2 roku Architektury studiów stacjonarnych I stopnia PANS w Nysie

Zapraszamy do udziału w międzynarodowym projekcie architektonicznym Blended Intensive Programme ze środków programu Erasmus+, którego koordynatorem jest University of Granada w Hiszpanii w terminie od 4 do 8 września 2023. Za udział w projekcie student otrzyma 4 ECTS.  Mamy jedynie 3 miejsca dla naszych studentów. 

Wskazany projekt jest już drugą edycją warsztatów SC2 w ramach Blended Intensive Programme ze środków Erasmus+. Pierwsza edycja warsztatów odbyła się w Turcji pod nazwą: SC2 Sustainable Communities & Cities: First Edition Istanbul-Safranbolu, których organizatorem był Wydział Architektury Uniwersytetu w Grenadzie, a instytucją goszczącą był Istanbul Technical University. Uczelniami partnerskimi, które wzięły udział w projekcie były również: Karabuk University, University of Porto, Complutense University of Madrid i University of Malaga. Więcej informacji.

W tej drugiej edycji warsztatów SC2 organizatorzy proponują pracę nad niektórymi z najbardziej charakterystycznych miejsc w Granadzie ze względu na ich walory krajobrazowe i dziedzictwo oraz ich implikacje związane z kulturą, turystyką i miastem przy jednoczesnym uwzględnieniu kryzysu klimatycznego. Międzynarodowe projekty dodatkowo dają możliwość pracy w grupie wielonarodowościowej i zdobycie interdyscyplinarnej wiedzy w oparciu o doświadczenie wykładowców z innych partnerskich uczelni. Więcej informacji na temat warsztatów na stronie organizatora.

Studenci II roku Architektury PANS w Nysie zainteresowani udziałem w projekcie BIP proszeni są o złożenie kompletu dokumentów (wskazanych poniżej) w terminie do dnia 23.06.2023 r.

Dokumenty aplikacyjne do udziału w projekcie BIP:

Dofinansowanie krótkoterminowej mobilności z programu Erasmus+ wynosi 350 Euro. Dodatkowo istnieje możliwość uzyskania częściowego zwrotu środków finansowych za zakupiony bilet lotniczy na podstawie przedstawionej imiennej faktury za bilet wraz z dołączonym podania o zwrot środków do Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus+ PANS w Nysie mgr Anny Opałki. 

W kwestii dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Biurem Współpracy Międzynarodowej na adres bwm@pans.nysa.pl