Architektura

Ogólnopolski Konkurs Mappingowy „Free(Ra)dom”

Ogólnopolski Konkurs Mappingowy „Free(Ra)dom”

Można zgłaszać się do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Mappingowym „Free(Ra)dom”. Organizatorami konkursu są: Wydział Nauk Technicznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie oraz Miejski Ośrodek Kultury w Radomiu.

Tematyka animacji powinna nawiązywać do ogólnie rozumianego pojęcia wolności w kontekście społecznym, kulturalnym, ideowym oraz odnosić się do wartości lokalnych, związanych z tematami wolnościowymi miasta Radom.

Konkurs jest skierowany dla studentów i absolwentów uczelni o profilu architektonicznym lub artystycznym.

Aby wziąć udział w Konkursie należy dokonać zgłoszenia w terminie do 22.05.2022 r. Szczegóły w regulaminie konkursu. W dniach 17 - 19.06.2022 r. zostaną zorganizowane pokazy animacji na elewacjach obiektów będących przedmiotem konkursu.

Foto: projekty studentów i absolwentów PWSZ w Nysie z ubiegłego roku.

Galeria