Architektura

Międzynarodowe warsztaty studenckie „Niemodlin CittaSlow – Beauty of small Town”, 29.05-02.06.2023

Międzynarodowe warsztaty studenckie „Niemodlin CittaSlow – Beauty of small Town”, 29.05-02.06.2023

W Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Nysie zakończyły się właśnie tygodniowe międzynarodowe warsztaty studenckie realizowane w ramach Blended Intensive Programme pod nazwą: „Piękno małego miasta – Niemodlin CittaSlow. Rewitalizacja rynku i terenów przyległych metodą systemów środowiskowych”.

Zakres projektu obejmował rewitalizację rynku i terenów przyległych Niemodlina poprzez poszukiwanie sposobów na osiągnięcie harmonii w relacjach wzajemnie oddziałujących i przenikających się elementów środowiska człowieka. 

Celem rewitalizacji rynku w Niemodlinie wraz z obszarami przyległymi było uzyskanie rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych stwarzających poprawę jakości przestrzeni publicznej (ograniczonej zabudową wokół rynku, w tym sąsiadującego parku miejskiego, otoczenia zamku i kościoła)  oraz sąsiedzkiej (w obrębie podwórek wspólnot mieszkaniowych, tworzących pierścień zabudowy wokół rynku). Istotne było stworzenie atrakcyjnego, przyjaznego dla mieszkańców i turystów rynku, wydobycie wartości przyrodniczych parku miejskiego, a także poprawa otoczenia najważniejszych obiektów przyległych do Rynku oraz podniesienie wartości estetycznych i użytkowych przestrzeni sąsiedzkich wspólnot mieszkaniowych.

Projekty bazowały na metodologii, w której kierunki działań rewitalizacyjnych obejmowały trzy składowe środowiska człowieka: środowisko przyrodnicze, środowisko społeczno-kulturowe i środowisko zbudowane. 

Przed warsztatami we współpracy z Gminą Niemodlin przygotowano ankietę środowiskową. Założeniem merytorycznym ankiety było zainteresowanie mieszkańców miasta problematyką rewitalizacji miasta, zachęcenie do czynnego włączenia się w inwestowanie na własnych działkach na terenie Rynku i obszarach przyległych, pobudzenie świadomości o dbałość i wrażliwość wobec wspólnie użytkowanych przestrzeni publicznych miasta.  

Łącznie nad projektami rewitalizacji pracowało 24 studentów oraz 8 wykładowców. Oprócz studentów kierunku Architektura PANS w Nysie wzięli w nich udział również studenci z partnerskich uczelni: Uniwersytetu w Granadzie w Hiszpanii i Uniwersytetu Technicznego Cottbus w Niemczech.

W trakcie warsztatów studenci uczestniczyli w wyjeździe studialnym, który obejmował miasta pogranicza polsko-czeskiego. Ponadto każdy dzień rozpoczynały wykłady wykładowców. 

Zwieńczeniem prowadzonych prac były prezentacje koncepcji w kaplicy zamkowej niemodlińskiego Zamku Książęcego. W finalnej prezentacji, oprócz władz Niemodlina, wzięli udział mieszkańcy miasta.

Partnerem uczelni w ramach warsztatów oraz i bezpośrednim odbiorcą wypracowanych rezultatów była Gmina Niemodlin.

Więcej o projekcie i tematyce projektu w audycjach Radio Opole.

Galeria