Architektura

Erasmus+ w Podgoricy

Erasmus+ w Podgoricy

W dniach 03-10.05.2022 wykładowcy PWSZ w Nysie zrealizowali mobilność w ramach programu Erasmus+. Miejscem odwiedzin był University of Podgorica w Czarnogórze.

W wyjeździe wzięła udział dr inż. Agata Pięt z Wydziału Architektury oraz dr Alina Bryll i mgr Sebastian Zatylny z Wydziału Neofilologii. Głównym celem delegacji było przeprowadzenie zajęć ze Studentami z Podgoricy oraz wzmocnienie współpracy pomiędzy PWSZ w Nysie a odwiedzanym uniwersytetem. Podczas pobytu odbyły się spotkania w Biurze Współpracy Międzynarodowej, jak i na Wydziale Filologicznym, Wydziale Filozofii, oraz Wydziale Architektury.   Przedstawiono ofertę dla studentów chcących studiować na naszej uczelni, ze szczególnym uwzględnieniem kierunku Filologia oraz Architektura. Poruszono też kwestie formalne związane z wymianą studentów oraz sposobami zmotywowania młodzieży akademickiej do wyjazdów za granicę celem nie tylko zgromadzenia wiedzy, lecz pogłębiania kompetencji językowych i społeczno-kulturowych.

Galeria