Samorząd Studencki

Dofinansowanie kosztów uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym dla studentów z niepełnosprawnościami!
Otwarta rekrutacja dla studentów na wyjazdy na studia w ramach Programu Erasmus+ (projekt K131 – kraje UE)
VI edycja programu Legii Akademickiej w PANS w Nysie
STUDENCKI KARNAWAŁ
KOMUNIKAT dotyczący dnia rektorskiego w dniu 02.01.2023 r.
VI edycja programu Legii Akademickiej w PANS w Nysie
Kurs języka hiszpańskiego dla studentów Akademii w Nysie
mLegitymacja studencka
Ubezpieczenie NNW
Archiwum PWSZ w Nysie