Oficyna Wydawnicza

Wybrane zagadnienia promocji zdrowia
Neisse: Kulturalität und Regionalität
Chropowatość powierzchni w rysunku technicznym
Germanistische Studien nr 1(4)/2006
Studenckie projekty koncepcyjne 2002/2003. Architektura i urbanistyka
Wybrane zagadnienia rachunkowości i finansów
Germanistische Studien nr 1(3)/2005
Neisse. Texte und Bilder
O sztuce porozumiewania się
Germanistische Studien nr 2/2004
Archiwum PWSZ w Nysie