Oficyna Wydawnicza

Zarządzanie wiedzą w regionie. Wiedza, zdrowie, uroda. Cz. 3

Zarządzanie wiedzą w regionie. Wiedza, zdrowie, uroda. Cz. 3

Redakcja: Teresa Kokot, Marzena Zołoteńka-Synowiec
ISBN: 978-83-60081-88-4
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza PWSZ w Nysie
Rok wydania: 2015
Liczba stron: 171
Spis treści - pobierz (.pdf)


Monografia poglądowa ukazująca się w ramach serii wydawniczej „Zarządzanie wiedzą w regionie”. Monografia ta stanowi trzecie wydanie obejmujące swą tematyką wiedzę z zakresu nauk medycznych. Podjęta w poszczególnych artykułach problematyka odnosi się w sposób interdyscyplinarny, spójny, a co najważniejsze synergiczny, do zagadnień związanych ze zdrowiem i jakością życia osób starszych. Monografia stanowi doskonałą podstawę do szerokiego wnioskowania i implementowania zgromadzonej wiedzy, a nade wszystko ukierunkowuje i definiuje dalsze obszary badawcze, które z pewnością będą podejmowane w kolejnych wydaniach. Wartość merytoryczna monografii bazuje na wiedzy i osiągnięciach badawczych pracowników Instytutu Dietetyki i Instytutu Kosmetologii. Po raz kolejny instytuty te poruszają spójną tematykę, prezentując różne naukowe podejścia (ze wstępu).