Oficyna Wydawnicza

Uczelnia na cztery pory roku

Uczelnia na cztery pory roku

Autor: Tomasz Malczyk
ISBN: 978-83-60081-56-3
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza PWSZ w Nysie
Rok wydania: 2011
Liczba stron: 67 
Spis treści - pobierz (.pdf)


"PWSZ to uczelnia nyska, miejscowa, regionalna, w której nikt nie jest anonimowy. Wstępując w jej mury każdy staje się częścią społeczności akademickiej, która rozbudza nadzieję na lepszą i przemyślaną przyszłość społeczeństwa i regionu. Swoista rodzinna atmosfera owocuje lepszym efektem kształcenia, skorelowanym z rzeczywistymi potrzebami rynku, który także nie jest anonimowy. Współpraca uczelni, otoczenia administracyjnego i społeczno-gospodarczego buduje trwały fundament dla przyszłych aktywnych zawodowo pokoleń. Ta specyficzna wielopodmiotowa konwergencja jest fenomenem organizacyjnym, celującym w spójność planów i działań na poziomie regionalnym, przy jednoczesnym wyjściu naprzeciw oczekiwaniom globalnym." (ze wstępu)
Wydawnictwo albumowe, wydane w roku jubileuszu 10-lecia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie, przedstawiające różne aspekty działalności Uczelni.