Oficyna Wydawnicza

Przestrzeń w krajobrazie - krajobraz w przestrzeni

Przestrzeń w krajobrazie - krajobraz w przestrzeni

Autor: Tomasz Malczyk
ISBN: 978-83-60081-65-5
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza PWSZ w Nysie
Rok wydania: 2012
Liczba stron: 196
Spis treści - pobierz (.pdf)


Książka poświęcona jest interdyscyplinarności w ramach obszaru wyznaczonego przez: architekturę i urbanistykę, architekturę krajobrazu, kształtowanie i ochronę środowiska oraz budownictwo. Tytuł monografii: Przestrzeń w krajobrazie – krajobraz w przestrzeni nawiązuje do potrzeby spójnego spojrzenia na zagadnienia szeroko pojętego kształtowania przestrzeni, w rozumieniu pełnej zależności od krajobrazowego i środowiskowego wymiaru skutków takiej działalności. Trudno określić kryteria antropopresji, które egzemplifikują skutki implementacji rozwiązań przestrzennych, bez wielowarstwowej analizy powiązań pomiędzy polami nauk wykorzystywanych przy projektowaniu i realizacji określonego założenia. W związku z tym, w monografii zawarte są wypowiedzi osób reprezentujących najważniejsze obszary nauk, które mają podmiotowy wpływ na rozwój wiedzy w zakresie poruszanej tematyki. Konsiliencja nauk humanistycznych, artystycznych i inżynierskich, umożliwia określenie punktów odniesienia przy podejmowaniu kolejnych decyzji, skutkujących w bardzo szerokim wymiarze czasoprzestrzennym, zarówno w obszarze edukacji, jak i praktyki (ze wstępu).