Jazz i muzyka estradowa

Studia magisterskie: produkcja muzyczna i realizacja dźwięku

Studia trwają 4 semestry i kończą się nadaniem tytułu magistra.

Przedmioty kierunkowe prowadzą:

 • dr inż. Marzena Czajkowska
 • dr Piotr Schmidt
 • mgr Adam Miwliw-Baron
 • mgr Maciej Prokopowicz
 • mgr Przemysław Michalak
 • mgr Cezary Wojciechowski

CEL STUDIÓW:

Celem studiów jest zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności dotyczących produkcji muzycznej i realizacji dźwięku live oraz w studiu, a także funkcjonowania rynku muzycznego w Polsce i na świecie. Specjalność łączy w sobie trzy elementy;

 • produkcję muzyczną sensu stricto (umiejętność realizowania konkretnych koncepcji artystycznych, tworzenia muzyki i udźwiękowienia różnych przedsięwzięć za pomocą muzycznych programów komputerowych na potrzeby artystyczne, radia, telewizji, teatru, reklamy oraz mediów społecznościowych)  
 • realizację dźwięku live i w studiu (umiejętność profesjonalnej pracy z muzykami i materiałem dźwiękowym zgodnie z najnowocześniejszymi trendami i standardami. Realizacja nagłośnienia koncertów, realizacja nagrań, rekonstrukcja dźwięku, tworzenie sieci komputerowych audio i tworzenia playlist korporacyjnych, miks i mastering,)
 • menagement (znajomość funkcjonowania rynku muzycznego w kraju i na świecie. Umiejętność prowadzenia agencji i impresariatów artystycznych pod kątem prawnym i handlowym. Umiejętność tworzenia, organizacji i sprzedaży wydarzeń artystycznych)

PRACA ZAWODOWA:

Absolwenci studiów mogą podjąć pracę w studiach nagraniowych, radiu, telewizji, teatrach, operach, filharmoniach, agencjach, impresariatach artystycznych, a także przy realizacji koncertów i różnego rodzaju imprez plenerowych. Przygotowani są także do otwierania i prowadzenia własnej działalności. Gotowi są do:

 • tworzenia produkcji muzycznych
 • nagłaśniania, realizacji i edycji dźwięku wszelakich wydarzeń artystycznych
 • tworzenia sieci komputerowych audio
 • edycji, montażu, miksowania i masteringu materiału dźwiękowego
 • rekonstrukcji dźwięku
 • prowadzenia agencji i impresariatów artystycznych