Jazz i muzyka estradowa

Studia magisterskie: instrumentalistyka i wokalistyka

Studia trwają 4 semestry i kończą się nadaniem tytułu magistra.

Poszczególne klasy prowadzą:

 • fortepian - prof. dr hab. Wojciech Niedziela
 • gitara - prof. dr hab. Karol Ferfecki
 • kontrabas, gitara basowa - prof. dr hab. Jacek Niedziela-Meira
 • perkusja - dr hab. Adam Buczek prof. PANS w Nysie
 • trąbka - dr Piotr Schmidt
 • saksofon - mgr Piotr Milwiw-Baron
 • puzon - mgr Olof Knockenhauer
 • wokalistyka - prof. dr hab. Inga Lewandowska, dr Danuta Sendecka, dr Marcin Wawrzynowicz

CEL STUDIÓW:

Celem studiów jest kontynuacja opanowania umiejętności gry na instrumencie lub śpiewu na możliwie najwyższym poziomie, dążenie do wirtuozerii oraz bycia twórczym artystą. Ponadto rozwijanie indywidualnej drogi artystycznej, urzeczywistniania własnych koncepcji tworzenia muzyki i budowania ścieżki kariery oraz profesjonalna współpraca z innymi muzykami i artystami różnych dziedzin.

PRACA ZAWODOWA:

Absolwenci po ukończeniu studiów przygotowani są do:

 • profesjonalnego wykonawstwa muzyki rozrywkowej, solo oraz w różnego rodzaju zespołach
 • realizowania własnych koncepcji artystycznych 
 • świadomego prowadzenia ścieżki własnej kariery
 • przygotowania i prowadzenia zespołów i grup artystycznych jako bandleader
 • prowadzenia działalności upowszechniającej muzykę rozrywkową w instytucjach kultury, organizowania koncertów i festiwali na najwyższym poziomie 
 • przygotowania i prowadzenia projektów multimedialnych związanych z promowaniem muzyki rozrywkowej
 • pracy w szkolnictwie wyższym